Oppbygging og gjennomføring

Bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse er et fulltidsstudium over tre år på 180 studiepoeng. Programmet er tverrfaglig. Det vil si at du her møter emner fra flere forskjellige fag, blant annet statsvitenskap, samfunnsøkonomi og jus. Av juridiske fag tilbyr programmet primært emner innen offentlig rett og forvaltningsinformatikk.

Programmet er sammensatt slik

 • Fellesemner (120 studiepoeng)
 • Fordypning (50 studiepoeng)
 • Metodeemne (10 studiepoeng)

Studieløp

Gjeldende for studenter med opptak fra og med høsten 2017. Se fordypningene for tidligere studieløp.

6. semester OADM3090 – Prosjektoppgave for Offentlig administrasjon og ledelse Fordypning Fordypning
5. semester Fordypning Fordypning Fordypning
4. semester JUR1630 – Privacy and Data Protection eller PSY2405 – Innføring i arbeidspsykologi Metodeemne SVEXFAC03 – Examen Facultatum - Samfunnsvitenskapelig variant
3. semester ECON1220 – Velferd og økonomisk politikk STV2400 – Fra samfunnsproblem til iverksatt politikk JUROFF1201 – Introduksjon i forvaltningsrett
2. semester OADM2100 – Managing and leading public organizations SOS2200 – Organisasjon, ledelse og arbeid ECON1210 – Mikroøkonomi 1
1. semester OADM1001 – Innføring i offentlig administrasjon og ledelse STV1400 – Offentlig politikk og administrasjon EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

  Fellesemner

  Fordypning

  Programmet har fem fordypninger. Hvilke emner du skal ta avhenger av hvilken fordypning du velger. Programmet kvalifiserer til en rekke tverrfaglige masterstudier. For å bli kvalifisert for masterstudier i forvaltningsinformatikk, samfunnsøkonomi, sosiologi og statsvitenskap, må du velge fordypning deretter. 

  Metodeemne

  Du må ha ett av disse metodeemnene. For enkelte fordypninger er det krav til hvilket metodeemne du velger. Se fordypningsiden.

  Utveksling

  Det er gode muligheter for utveksling. Dersom du skal på utveksling anbefaler vi at du bruker frie emner til dette. Antall frie emner varierer ut fra fordypning. Se studieløpene for de ulike fordypningene for mer informasjon. Les mer om studieopphold i utlandet som del av graden.

  Undervisnings- og læringsformer

  Undervisnings- og læringsformer vil variere ut fra hvilke emner du velger. Programmet som helhet vil ha varierte undervisningsformer, blant annet seminargrupper, forelesninger og gruppearbeid. Enkelte emner vil ha krav om obligatorisk oppmøte på deler av undervisningen.

  Vurderings- og eksamensformer

  Eksamens- og vurderingsformer i studieprogrammet vil variere med hvilke emner du velger. I løpet av studiet vil du få erfaring med både muntlig eksamen, skoleeksamen, oppgaveskriving og gruppearbeid. På programmets egne emner har vi muntlig eksamen, semesteroppgave og hjemmeeksamen.

  Godkjenning av utdanning fra andre læresteder

  Har du utdanning fra andre læresteder kan det være at denne kan godkjennes i studieprogrammet.

  Vitnemål og grad

  Studiet leder fram til graden: Bachelor i offentlig administrasjon og ledelse.

  Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

  Emne- og semestersider

  Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

  • Timeplan
  • Tid og sted for eksamen
  • Pensum og læringskrav

  Studiekvalitet

  Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

  Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 15. des. 2020 10:12