Evalueringer av bachelorprogrammet i offentlig administrasjon og ledelse

Studentevaluering

Studentevaluering 2005

Studentevaluering 2007

Ekstern evaluering

Ekstern evaluering 2007

Studiekvalitetsrapport

Studiekvalitetsrapport 2006

Studiekvalitetsrapport 2008

Studiekvalitetsrapport 2010

Publisert 12. feb. 2016 16:53 - Sist endret 12. feb. 2016 16:56