Fagforbundet inviterer til konferanse

Fagforbundet arrangerer i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus en personal-og økonomikonferanse med tittelen Menneskelige ressurser - ledelse og økonomi. Konferansen går over to dager og vil ta for seg temaer som ledelse, den nordiske modellen, lønnsomhet, rekruttering, korrupsjon og sosialt ansvar. Blant innlederne finner man tidligere toppsjef i politiet Hanne Kristin Rhode, tidligere prest Thor Brekkeflat fra kirkens Bymisjon, professor Tian Sørhaug fra UiO og partner i konsulentselskapet Assessit Ole Iversen.

Fullstendig program ligger vedlagt. 

Konferansen er et yrkesfaglig tilbud til medlemmer av Fagforbundet, studenter og ikke-medlemmer. Formålet med konferansen er å gi deltagerne et godt faglig utbytte som deltagerne kan benytte seg av i sitt arbeid eller i sine studier.

Fagforbundet dekker deltageravgift og lunsj til alle som deltar på konferansen, uansett om de er medlem eller ikke. Vi oppfordrer også studenter til å delta på konferansen.

Program

Det er bindende påmelding

Påmeldingslink: https://kurs.fagforbundet.no/?5445 


 

Publisert 1. sep. 2015 09:07 - Sist endret 1. sep. 2015 09:15