Osloforskning stipend med søknadsfrist 15.september

Osloforskning lyser ut stipend.

Hvem kan søke?
Masterstudenter og forskere som er tilknyttet Universitetet i Oslo.

Hva kan du få stipend til?
Arbeid med masteroppgaver eller prosjekter med Oslo-relevant tema.

Hvor mye kan du få?
Vanligvis 20 000 kr

Søknadsfrist 15.september

Søknadsinfo: www.uio.no/osloforskning
 

Publisert 3. sep. 2015 15:46