HR-sjef

Agnethe Kristiansen er HR-sjef og jobber med mange ulike typer HR-funksjoner i DK Skadesenter.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg valgte å starte på Organisasjon, ledelse og arbeid fordi jeg ble veldig engasjert etter fordypningsfag i organisasjon, ledelse og etikk i bachelorutdanningen min. Det virket veldig spennende med tilknytningen til arbeidslivet og den tverrfaglige tilnærmingen.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fikk jobben gjennom nettverk. Jeg har fått høre at jeg fikk jobben på grunn av personlig egnethet og fordi jeg hadde en passende faglig bakgrunn for jobben. De mente også at det var en styrke at jeg kom inn i rollen som nyutdannet og var nysgjerrig med åpenhet og ydmykhet for å løse utfordringene virksomheten sto overfor.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg har fått ansvaret for å bygge HR-funksjonen og strukturere personalhåndteringen i selskapet, noe som innebærer at jeg daglig bistår avdelingslederne i personalspørsmål, lager rutiner, fører sykefravær og bistår i personalsaker. Jeg har ansvaret for å revidere og oppdatere internkontrollsystemet vårt slik at vi kommer oss opp på og opprettholder et tilfredsstillende nivå innen HMS. I tillegg har jeg ansvaret for kvalitetsstyringsystemet. Så hovedoppgavene mine er ganske langsiktige og handler om å strukturere og koordinere. Akkurat nå jobber jeg med å kartlegge kompetanse i bedriften, lage den årlige klima- og miljørapporten siden vi er en Miljøfyrtårn-bedrift, i tillegg til å forberede en resertifisering som skjer hvert tredje år.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Mastergraden har gitt meg en god bredde og et faglig grunnlag som har gitt meg en trygghet i en krevende jobb. I løpet av årene på studiet ble jeg godt rustet til å sette meg inn i ulike fag og å løse ulike problemstillinger på en rask og god måte. Dette er en evne jeg har hatt særlig stor nytte av inn i arbeidslivet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

All jobberfaring er nyttig. Vær åpen for mulighetene som byr seg, det er gøy å være litt utradisjonell – det kan by på mer spennende dager enn firmaer og jobber du tenkte på i utgangspunktet. Velg fag som interesserer deg og engasjerer deg! Og arbeidsrett da.. hehe.

Publisert 5. mars 2018 13:21 - Sist endret 17. apr. 2018 12:33