HR Analyst

Alexander Bøe jobber med globale ansettelsesprosesser og strategier i Telenor.

foto: Telenor

Et godt tips er å være strategisk med hvilke valgfag du velger, og hvilken jobb du ønsker deg.

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg tror det var to grunner egentlig. Det ene var at man kunne velge fag som er veldig anvendelige for HR-faget, slik som arbeidsrett, økonomi og samfunnsgeografi. Det andre var at det virket veldig praktisk rettet, da særlig med tanke på Prosjektforum. I ettertid føler jeg at dette stemte ganske godt.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Telenor ønsket å utvikle sin kapabilitet innen HR analyser noe jeg lenge har hatt interesse for og fikk jobbe noe med hos forrige arbeidsgiver. Så jeg søkte på en stilling jeg fant på LinkedIn noe som ledet til tre runder med intervjuer med case-løsning og tester.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Siden det er et ganske nytt felt innenfor HR og ingen som helt har knekt koden til det enda tror jeg min tidligere arbeidserfaring innenfor analyser var et pluss. Også tror jeg det å ha et reflektert forhold til hvordan HR-data henger sammen med øvrig HR var viktig.

Også håper jeg og tror jeg at min interesse for HR analyser var sammenfallende med Telenor sine ambisjoner innenfor området og at vi følte vi utfylte hverandre godt.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Det er å samle inn, systematisere og oversette data og oversette til relevant informasjon og beslutningsgrunnlag. Informasjonen skal gjerne brukes som innspill til prosjekter så noen ganger blir jeg med inn i prosjektene.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber vi med på en systematisk måte finne ut hva og hvem vi rekrutterer globalt, og hvordan vi gjør de beste ansettelsene. Rik data på dette lar oss redusere rekrutteringskostnadene våre og gjøre bedre ansettelser med mer forutsigbarhet.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

En god organisasjonsforståelse vært alfa-omega for meg siden jeg har jobbet i ganske store og komplekse virksomheter. I tillegg er det veldig interessant å forstå hvordan trender og sykluser ikke bare utarter seg i lærebøkene, men også i virkeligheten. Også er jeg veldig glad for arbeidsretten – den kommer godt med uansett hva man gjør innenfor HR.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Begynn karriereplanleggingen tidlig. Jeg ville tenkt på fremtidig arbeidsgiver når man velger fag. Hva vil en leder tenke når han gjennomgår CVen din? Og hvilke «talking points» gir de ulike fagene deg i intervjuer og i din første jobb. Også er det å være tidlig ute med å søke på jobber, bygg relasjoner med ansatte, bemanningsselskaper og andre som kan være døråpnere.

Publisert 1. feb. 2017 09:26 - Sist endret 22. des. 2017 11:01