HR-ansvarlig

Andrea Bondi jobber med alt HR-relatert i No Isolation.

Her er Andrea sammen med AV1, som hjelper langtidssyke barn og unge med å være tilstede i klasserom og blant venner.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg var usikker på hvilket masterprogram jeg skulle søke meg inn på og hva jeg hadde lyst til å jobbe med. Valget falt til slutt på organisasjon, ledelse og arbeid. Grunnen til dette er at man kan velge emner på tvers av fakulteter, og jeg opplevde at det var et masterprogram som åpnet for ulike karriereretninger. Det var også medvirkende at jeg hadde hørt mye bra om programmet fra tidligere studenter.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

En som var sjefen min for noen år siden jobber i No Isolation. Et par måneder før jeg skulle levere masteroppgaven kontaktet hun meg og oppfordret meg til å søke på stillingen. Jeg sendte søknad, ble intervjuet og krysset fingrene i noen uker før jeg ble tilbudt jobben.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror det var en kombinasjon av arbeidserfaring, emnene jeg tok i mastergraden, personlig egnethet og ikke minst nettverk.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Rekruttering, onboarding, videreutvikling av personalhåndbok, oppfølging av ansatte, lønnskjøring og ferieavvikling.

Hva jobber du med akkurat nå?

For tiden jobber jeg mye med rekruttering. Jeg kartlegger behov i samarbeid med teamene, lyser ut stillinger, intervjuer kandidater, gjennomfører referansesjekk og utformer kontrakter.

Jeg jobber også mye med onboardingsystemet vårt. I samarbeid med noen som jobber på kontoret vårt i Amsterdam fornyer vi rutinene for onboarding. No Isolation ekspanderer til flere land for tiden. Derfor fornyer vi onboardingsystemet for å sikre at alle nyansette blir kjent med selskapet og får en best mulig start hos oss.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Alt i alt føler jeg at jeg sitter igjen med en bred faglig pakke etter to år på masterprogrammet. I arbeidslivet møter man andre problemstillinger enn i pensumbøkene, men jeg opplever at dette studiet har gjort meg godt rustet for arbeidslivet. En del av emnene jeg tok har vært spesielt nyttige, blant annet arbeidslivspedagogikk og et emne om organisasjonsendringer jeg tok ved NMBU. Også selve masteroppgaven min kan brukes i jobben fordi jeg skrev om rekruttering. Det viktigste jeg sitter igjen med er nok evnen til å sette meg raskt inn i nye problemstillinger.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det kan kanskje være litt vanskelig å vite akkurat hva du kan tilby arbeidsgivere med denne mastergraden - nettopp for det er så mye forskjellig. Derfor tror jeg det er lurt å snakke med medstudenter for å finne ut hvordan du på mest mulig måte kan formidle hvorfor du er en god ressurs. Arbeidserfaring er selvfølgelig alltid en fordel. Jeg tror også at man kommer langt med å vise at man har gjort noe annet enn å sitte på lesesalen. Mest sannsynlig kan du gjøre en kjempegod jobb på en arbeidsplass, uavhengig om du fikk toppkarakter på eksamen eller ikke.

Publisert 4. sep. 2017 09:30 - Sist endret 22. des. 2017 11:01