Konsulent

Ane jobber som konsulent i Rambøll Management Consulting.

Bildet kan inneholde: fotografi, svart og hvit, snapshot, væpne, panne.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Det var først og fremst på grunn av de store valgmulighetene på studiet, som gjorde det mulig å forme en tydeligere fagprofil. I tillegg til å styrke min metodiske kompetanse, kunne jeg koble sammen tidligere studier innen jus, statsvitenskap og ledelse, og knytte det opp mot mulighetene teknologi gir. En fordypning i forvaltningsinformatikk var derfor midt i blinken. I tillegg var Prosjektforum et stort pluss!

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Underveis i studiene deltok jeg i et casekurs i regi av Rambøll Management Consulting, som viste seg å være en konkurranse. Gruppen min vant og premien var et besøk hos Rambøll. Der ble vi tipset om at de var på utkikk etter masterstudenter som prosjektassistenter. Jeg sendte dem en e-post og ble innkalt til et intervju. Etter ett år som prosjektassistent var jeg heldig å få et tilbud om fast jobb som konsulent etter studiene.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

En positiv innstilling og stor arbeidsvilje i jobben som assistent tror jeg var viktig, i tillegg til et engasjement også i det sosiale miljøet. Det var nok også en match mellom arbeidsgivers verdier og oppgaver, og mine verdier og faglige egenskaper.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Oppgavene er varierte og prosjektdrevet, men omhandler i stor grad å jobbe med hvordan teknologi kan tas i bruk for å skape en bedre og mer effektiv offentlig sektor nå og fremover.. I løpet av mitt første år i stillingen har jeg blant annet jobbet med prosessbistand til en stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, strategisk fremsyn i kriminalomsorgen, og med digitalisering og tverrsektoriell samordning på førerkortfeltet. I tillegg er jeg prosjektleder for «IT i praksis» - en årlig undersøkelse om status for digitalisering i Norge og utfordringer som virksomhetene står i.

Hva jobber du med akkurat nå?

I tillegg til å lede oppstart av IT i praksis 2020, er jeg i gang med to nye prosjekter. I det ene skal vi bruke metodikk innenfor strategisk fremsyn, sammen med strategi- og organisasjonskompetanse, for å vurdere hvordan en bydel i Oslo kan innrette sin virksomhet til å imøtekomme fremtidens tjenestebehov. I det andre prosjektet går jeg inn i en koordinerings- og redaktørrolle, for å sy sammen en rapport som gir en oversikt over Norges fysiske tilstand innen offentlige bygg og infrastruktur. Der får jeg mulighet til å jobbe tett med dyktige fagpersoner med en helt annen bakgrunn enn meg selv. Det tror jeg blir veldig kult.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Som konsulent får jeg hele tiden bruk for det løsningsorienterte og tverrfaglige systemperspektivet, ved å måtte sette meg raskt inn i nye oppgaver på forskjellige fagområder. Det analytiske og metodiske er også viktig, hvor jeg til nå har jobbet mest med kvalitativ metode. I tillegg kommer fordypningen i forvaltningsinformatikk godt med i stillingen.

Når det gjelder prosjektlederrollen, får jeg bruk for organisasjon- og ledelsesfagene og ikke minst erfaringen som prosjektleder fra prosjektforum.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Tenk på hva som interesserer deg og bruk valgfagene i OLA til å spisse kompetansen din. Dra nytte av og samarbeid med dine medstudenter - push og hei hverandre fram ovenfor potensielle arbeidsgivere. Utover det tror jeg mye handler om hva du gjør utenfor skolen. Engasjer deg i det som interesserer deg mest. Og ikke vær redd for å dra på arrangementer som kurs, konkurranser, frokostmøter og liknende – selv om du er alene. Mulighetene ligger der, men krever nok litt egeninnsats.

Publisert 7. okt. 2019 09:46