Divisjonskoordinator

Eline jobber i DNB.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg valgte å studere master i Organisasjon, ledelse og arbeid fordi jeg fikk mersmak for HR-, organisasjons- og ledelsesfag mens jeg tok bachelor i markedsføringsledelse ved BI.

Organisasjon, ledelse og arbeid har et lite klassemiljø som gir muligheter for tett faglig oppfølging.

Prosjektforum var den avgjørende faktoren til at jeg valgte dette masterstudiet - det gir en unik mulighet til å benytte relevant teori for å lære mer om reelle problemstillinger i dagens arbeidsliv.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg har jobbet deltid som kunderådgiver i DNB ved siden av studiene siden 2013. Dette ga meg muligheter for å søke interne utlyste stillinger i konsernet. Etter flere måneder med jobbsøking og intervjurunder, både internt og eksternt, fikk jeg endelig dette tilbudet!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Samlet fagkompetanse, interesse, gode referanser og engasjement var de viktigste faktorene for at jeg fikk denne stillingen. Jeg har alltid valgt fag som jeg genuint interesserer meg for og som kommer til å gi nytteverdi arbeidslivet.

Under intervjuene var karakterer aldri et tema, men heller hva jeg har lært av ulike fag og hvilke funn vi gjorde i prosjektforum eller masteroppgaven.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er oppfølging av administrative oppgaver for divisjonen. Dette innebærer blant annet godkjenning av faktura, oppfølging av budsjett og personaloppgaver, samt være et kontaktpunkt for henvendelser innad i divisjonen og mot andre områder i banken.

I tillegg følger jeg divisjonsdirektøren i ulike møter og bistår med ulike oppgaver for han.

Jeg fasiliteter også ledermøter for divisjonens ledergruppe, og arrangerer sosiale og faglige møteplasser for alle ansatte i divisjonen.

Hva jobber du med akkurat nå?

I min rolle vil det alltid være løpende administrative oppgaver som trenger jevnlig oppfølging. Ved siden av disse, jobber jeg for tiden med å strukturere og etablere kommunikasjonsflater og møteplasser for divisjonen.

Vi er en ganske nyopprettet divisjon og vi er i ferd med å etablere en felles kultur, rammer og struktur for hvordan vi vil ha det fremover. 

Akkurat nå er det mye fokus på julebord, Digital Challenge 2019 (et hackathon for studenter som gjennomføres i mars 2019) samt onboardingdag for nyansatte i DNB IT.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Masterstudiet har gitt meg en generell faglig forståelse og refleksjonsevne. I tillegg har jeg valgt fag ved siden av programfagene som har gitt meg en sammensatt verktøykasse. Prosjektforum har også ved flere tilfeller vært en viktig erfaring å kunne spille på.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Velg fag strategisk, både hvilken kompetanse du kan ta med deg videre og hva som virkelig interesserer deg. I tillegg ville jeg engasjert meg i deltidsjobb og verv for å vise arbeidskapasitet og -vilje!

Publisert 5. nov. 2018 08:58 - Sist endret 7. jan. 2019 13:37