Jobbveileder

Glenn Kasland jobber med veiledning og bistand til personer som vil inn i arbeid eller utdanning hos Arba Inkludering.

Skaff deg internasjonal erfaring som del av utdanninga di, er et av Glenns beste tips.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid ?

Jeg valgte denne mastergraden på grunn av min interesse for mennesker og hvordan vi organiserer oss. Jeg har alltid vært fascinert over hva arbeid betyr for en persons identitet og tilhørighet. Jeg har en bachelor i internasjonal utvikling og jeg husker de forelesningene som virkelig satt et interessepreg hos meg var tematiker innen arbeid og sosialt entreprenørskap. Jeg har alltid vært interessert i hvordan man forstår enkeltmenneskers situasjon og atferd, sett i sammenheng med de omgivelsene og det samfunnet de er en del av.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Via finn.no. Det var ifølge min leder utslagsgivende at jeg ringte med gode velformulerte spørsmål om stillingen. Det at jeg hadde innsikt i spørsmål om fremtidens arbeidsmarked og utfordringene vi som samfunn står ovenfor, særlig med tanke på større andel av unge som verken er i utdanning eller jobb, var nok en viktig faktor. Dette går rett inn i bærekraftigheten til vår velferdsmodell. Det har også kommet godt med å ha et akademisk overblikk særlig rettet mot spørsmål om den norske modellen og fleksibilitet knyttet til «det nye arbeidslivet».

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Min primæroppgave er å veilede og bistå personer som har lyst til å jobbe inn i arbeid eller utdanning. I min jobb bruker vi Supported Employment metodikk som innebærer ressurskartlegging, jobbsøk, jobbutvikling, samarbeid med arbeidsgivere, samt oppfølgingsstøtte til jobbsøkere. For å gjennomføre dette kreves det gode sosiale ferdigheter, tålmodighet og evnen til å se det hele mennesket. Man må ha evnen til å samarbeide med flere instanser og særlig være god på marked og salg. Vi samarbeider blant annet med NHOs ”Ringer i Vannet” som er en rekrutteringsstrategi der man kobler mennesker som av ulike grunner ikke er i arbeid med NHO-bedrifter. Utenom å veilede personer inn i arbeid holder jeg jobbsøkerkurs og har også et eget opplegg innen sosiale medier og branding. I tillegg er jeg aktiv deltaker på «inkluderingsdagene» ved SoCentral på Sentralen der vi er et nettverk som jobber med å tenke nytt rundt inkludering og sosialt entreprenørskap.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Masteren har gitt meg god innsikt i hvordan arbeidsmarkedet i Norge er satt sammen og de spennende endringene vi som samfunn står ovenfor med ny teknologi og et skiftende arbeidsmarked. Jeg brukte fleksibiliteten vi hadde med valgfag til å fokusere på CSR og sosialt entreprenørskap. Jeg skrev masteroppgave om hvordan offentlig, privat og frivillig sektor kan dra nytte av hverandre og samarbeide bedre på tvers, og de økonomiske mulighetene som finnes i gode samarbeidsmodeller. Summen av dette drar jeg nytte av hver eneste dag.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær aktiv på sosiale medier når du begynner å søke jobb. LinkedIn er et fantastisk verktøy som har blitt mye bedre etter at Microsoft kjøpte tjenesten. Bygg din personlige merkevare, følg bedrifter og influencers på sosiale medier for faglig påfyll, del, lik og vær nysgjerrig. Arbeidserfaring eller frivillig arbeid i studietiden er også en positiv måte å vise fremtidig arbeidsgiver at du også har gjort noe ved siden av studier. Sist men kanskje viktigst er jeg en stor forkjemper for internasjonal erfaring. Å studere i utlandet bygger din sosiale kompetanse, og jeg vil påstå at man blir mer kjent med seg selv i møte med nye mennesker og kulturer. Jeg tok selv hele bachelorgraden min i England og bodde i et hus der nesten ingen var fra samme land. Selv om vi ikke bor i samme land i dag er fordelen med å leve i en digital verden at mulighetene for å holde kontakt og kommunisere på tvers av landegrenser aldri har vært lettere.

Publisert 26. feb. 2018 09:29 - Sist endret 17. apr. 2018 12:31