Web Content Editor

Hanne Kristine Vederhus er Web Content Editor i Nordic Choice Hotels.

Foto: privat

Hanne Kristine satset og startet enkeltpersonforetak etter levert master, for å få jobbe med det hun selv ønsket. 

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

OLA hadde bare eksistert i et år da jeg var ferdig med bachelorgraden min i Kultur og kommunikasjon (Kulkom). Jeg hadde bestemt meg for å gå videre med en master innen samfunnsvitenskap på UiO, og syntes OLA hørtes svært interessant ut. Opprinnelig var planen sosiologi, men samtidig hadde jeg et sterkt ønske om å utvikle interessen for og kunnskapen om kommunikasjon. Studentprosjektet som skulle vare et helt semester, mulighetene for utveksling og ikke minst valgfrihet rundt masteroppgaven var alle elementer ved studiet som gjorde akkurat OLA interessant for meg. Ved å ta master i OLA kunne jeg ta retorikkfag som valgfag, jeg kunne studere kommunikasjonsfag gjennom utvekslingsstudier og jeg kunne skrive en masteroppgave som dreide seg like mye om kommunikasjon som andre fag, områder og perspektiver. I tillegg hadde jeg spesialisering i sosiologi på bachelornivå, og jeg hadde fortsatt lyst til å holde fast ved og lære mer om sosiologi. Organisasjonssosiologien ved OLA talte også for.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jo lengre ut i studiene jeg kom, jo sikrere ble jeg på at jeg skulle jobbe med kommunikasjon, formidling og språk. Der medstudenter var opptatt av å bli ferdig med skriveoppgaver så fort som mulig og heller ville bruke tiden på å lese og diskutere fagene, var det nemlig skriveoppgavene som i størst grad trigget meg. Jeg gikk både på gratis seminarer og frokostmøter innen kommunikasjonsbransjen, brukte Karrieresenteret på UiO og oppsøkte interessante aktører og bad om å få komme på en prat for å snakke om eventuelle muligheter, men viktigst for meg ble de rutinemessige jobbsøkene på Finn.no og andre relevante jobbsøkerplattformer. Det var der jobben hos Nordic Choice Hotels dukket opp.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

En av årsakene var nok studiene og arbeidserfaringer. Gjennom bachelorstudiene var jeg skribent og redaksjonssekretær i Socius og på OLA var jeg utvekslingsstudent et semester, hvor jeg studerte Global Communications på The American University of Paris. Her tok jeg rene kommunikasjonsfag om Branding og Advertising, jeg skrev engelskspråklig blogg som en del av studiene og hadde generelt gode engelskspråklige ferdigheter å vise til. Jobben i NCH dreide seg tross alt om språk, tekst og formidling, både på norsk og på engelsk. I tillegg hadde jeg jobbet en sommer med oversettelse og webpublisering i en statlig instans, samt skrevet flere artikler som frilansjournalist.

En annen årsak kan være hva jeg gjorde fra jeg leverte masteroppgaven til jeg skrev under kontakten i NCH. Jeg var forberedt på at det kunne komme til å ta tid å få relevant og fast jobb etter endte studier. Det ble da vesentlig for meg å gjøre hva jeg kunne for at denne tiden skulle bli så kort som overhodet mulig. Å gå tilbake til gamle deltidsjobber som å jobbe i butikk ble dermed veldig viktig for meg å unngå. Etter at jeg leverte masteroppgaven startet jeg derfor umiddelbart mitt eget enkeltpersonforetak innen tekstproduksjon. Her fikk jeg oppdrag hos et byrå innen content marketing, hvor jeg skrev artikler til digitale kundemagasin i drøye to måneder. Det at jeg turte å satse ved å starte opp for meg selv for å få gjøre det jeg ønsket å få jobbe med senere, tror jeg ble en avgjørende faktor for NCH. I tillegg fortalte de som gjorde intervjuene mine i etterkant at søknaden min reflekterte hvordan de opplevde meg ansikt til ansikt. To og en halv måned var så lenge jeg behøvde å jobbe som frilanser før jeg kunne puste ut med fast og full jobb.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mitt overordnede ansvar er å produsere, forvalte og publisere innhold på NCHs nettsted. Avdelingen jeg jobber i skal drive så godt digitalt salg som mulig, hvor min oppgave kort fortalt dreier seg om det skriftlige og til dels visuelle arbeidet. Nordic Choice Hotels har nærmere 190 hotell som alle har sine respektive sider på nettstedet vårt. Disse skal alle ha godt, relevant, ærlig, søkemotoroptimert og selgende innhold, både bilder og tekst – på norsk, svensk, engelsk, dansk og finsk. Med utgangspunkt i den norske versjonen av nettstedet vårt, jobber jeg kontinuerlig med dette innholdet.

Hva jobber du med akkurat nå?

I tillegg til forvaltning av hotellsidene jobber jeg mye med destinasjonssider på samme nettsted, samt med rebranding av hotell som nå skal brandes innen en annen hotellkjede enn før. Herunder blir både SEO, korrekturlesning, oversettelser og massevis av diskusjoner en del av hverdagen.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

I og med at jobben min dreier seg om kommunikasjon og formidling er det nok mest skriveferdighetene og språkkunnskapene jeg videreutviklet på OLA som er mest håndfast – det er dette jeg bruker hver dag. Fag som Branding fra utvekslingsstudiene har jeg for eksempel ofte i bakhodet når jeg jobber med de ulike hotellkjedene i selskapet. Samtidig tror jeg nok at jeg tar i bruk mange teorier og perspektiver, både innen organisasjonsfag og kulturstudier, uten at det nødvendigvis er meg bevisst. En master i OLA lærer deg ikke bare om de respektive fagene, men også om å tilegne seg mer kunnskap og ny kunnskap, blant annet ved hjelp av metode. OLA lærer deg også å stille kritiske spørsmål, å gjøre vurderinger og beslutninger på bakgrunn av analyser, å jobbe alene og å jobbe sammen med andre, samt verdien av å ta i bruk flere perspektiver. OLA har også gjort at jeg blir svært bevisst på strukturer, systemer og ledelsestiler, for å nevne noe. Å ha knagger å henge elementer i en jobbhverdag på er noe jeg verdsetter, og dette er i stor grad OLA sin fortjeneste. Til sist tror jeg at det å ha samfunnsvitenskap i bagasjen er nyttig uansett hvor man ender opp i arbeidsmarkedet. Mennesker og samfunn, relasjoner, organisasjoner, strukturer, systemer og kultur – arbeidslivet dreier seg jo i aller største grad om alle disse aspektene, som OLA gir et godt grunnlag for å kunne forstå, si og mene noe om.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt beste tips blir å starte tidlig. Studietiden bør ikke kun dreie seg om forelesninger og lesesalen. Studiene skal selvsagt ha høy prioritet, men om pensumlesning er alt du bedriver, havner din jobbsøknad gjerne lenger bak i bunken enn den kunne gjort. Benytt deg av fritiden din og av fleksibiliteten du har som student. Finn en gruppe, en avis, en klubb eller en forening som driver med noe du synes er interessant, og bli med! Dette er godt CV-materiale. Forsøk også å finne en deltidsjobb som er av relevans for hva du ser for deg å gjøre etter endte studier. Finner du ikke dette kan du også jobbe frivillig og gratis i en periode. Av egne erfaringer kan et godt tips også være å ikke fokusere for mye på «å selge seg selv» i søknadene du skriver når den tid kommer, men samtidig å ikke være forsiktig og nølende. Balansen mellom å tørre å vise seg frem, men samtidig være ærlig er vanskelig, men dette tror jeg er en nyttig øvelse.

Publisert 24. okt. 2016 14:18 - Sist endret 22. des. 2017 12:21