Change agent

Idun jobber i Storebrand.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA)?

OLA er et studieprogram hvor du som student drilles i kritisk tenkning og i å se linjer mellom ulike perspektiv. I tillegg møter du utrolig dyktige medstudenter og forelesere med ulike fagbakgrunner, og får slik utfordret deg selv i et tverrfaglig miljø. Du har også valgfag, og kan slik komplementere masteren med flere fagretninger. OLA-masteren gir deg et solid grunnlag for å reflektere rundt og jobbe med blant annet organisering, ledelse, arbeidsliv og teknologi. Alt dette gjorde at det for meg ble et naturlig valg å søke OLA.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg kom i kontakt med HR-avdelingen i Storebrand gjennom et samarbeid med en forskergruppe i SINTEF.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Den tverrfaglige utdanningen, og særlig det å ha kombinert organisasjonsutvikling og system- og prosessutvikling (IT). I tillegg evnen til å utfordre ved å drøfte ulike perspektiv, samt arbeidsholdning, både alene og i samarbeid med andre.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Tilgjengeliggjøre strategi for medarbeidere i organisasjonen, ved å diskutere og tydeliggjøre begreper og mening, samt relatere strategien til faktisk praksis. Bidra til å løfte et agilt, eller smidig, arbeidssett og gjennomføre oppgaver i HRs ansvarsområde.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg deltar i ulike møtepunkter for å løfte agilitet i ulike deler av organisasjonen og analyserer data om utvikling og engasjement i organisasjonen. En del av jobben går på å utforme kurs for ansatte med lederroller uten å være formelle ledere, og jeg bidrar i arbeidet med å utforme og gjennomføre strategi.

Hvordan bruker du utdanningen fra OLA i jobben din?

Kunnskapen og refleksjonene tilknyttet organisering, ledelse, utvikling og meningsskaping i arbeid bruker jeg hver dag. I tillegg erfaringene fra Prosjektforum, med øvelsen i å gjøre perspektiver og praksis relevant for hverandre. All form for tverrfaglighet, og særlig frie emner, har vært avgjørende for å bygge bred forståelse og kompetanse rundt agilitet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

På OLA drilles du i å stille spørsmål ved alt. Ta vare på denne egenskapen, og husk at du i arbeidslivet også forventes å komme med forslag til løsninger eller tiltak. Let alltid etter antakelser – og utfordre disse på en konstruktiv måte. Øv på å gjøre kunnskapen og handlingene dine til bidrag for andre.

Publisert 2. nov. 2018 15:01 - Sist endret 27. feb. 2019 10:45