Personalkonsulent

Julie Bårdsen Tøllefsen jobber med personaloppfølging og personalsaker på UiO.

foto: privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Etter å ha jobbet noen år etter bacheloren hadde jeg lyst til å gå en master innen organisasjon/arbeidsliv som kombinerte teori og praksis og hvor det var mulighet for samarbeid med arbeidslivet under veis i studiet. Derfor falt valget på OLA-masteren fremfor lignende mastergrader på andre universiteter.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da jeg innså at jeg ikke kom til å rekke å levere masteroppgaven i mai, brukte jeg litt ekstra tid på å søke jobber, og blant annet denne utlyste stillingen som personalkonsulent ved HF. Jeg startet i jobben en uke etter at jeg leverte masteroppgaven i august.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror at det var en kombinasjon av å ha den faglige bakgrunnen fra utdanningen og erfaring fra tidligere jobb i universitetssektoren. Selvfølgelig spiller også motivasjon for jobben og personlig egnethet inn. Det er mye som skjer på en gang i denne jobben og det gjelder å kunne holde god oversikt og prioritere mellom både lange prosesser og hastesaker, så det at jeg er nokså god på organisering og selvledelse tror jeg hadde litt å si. Også håper jeg jo at jeg fremstod som trivelig og reflektert på intervjuet. I tillegg tror jeg at gode referanser fra tidligere kolleger og ledere gjorde at jeg ble vurdert som en god kandidat.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Å være personalkonsulent handler stort sett om saksbehandling innen personalområdet – og det kan være ganske mye. Det er alt fra å lyse ut stillinger, skrive arbeidsavtaler, sørge for at ansatte får registrert permisjoner, at ting er korrekt når de slutter eller pensjonerer seg og for at lønnen starter og stopper når den skal. De siste månedene har jeg brukt mye tid på oppnevning av sakkyndige komiteer i tilsettingssaker og opprykksaker (for eksempel fra førsteamanuensis til professor). Det er mye informasjon som skal formidles til komiteen og det er min jobb å sørge for at komiteen har tilgang på aktuelle lover og retningslinjer, maler og ikke minst søkernes akademiske verker og søknadsbrev. På en måte kan jobben min beskrives som et nav eller et informasjonssentrum mellom de ansatte på instituttet, administrativ leder og instituttleder og Seksjon for lønn og den juridiske kompetansen både på HF og UiO.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå har instituttet jeg har ansvar for tre stipendiatstillinger utlyst, en stipendiatstilling hvor det skal være intervjuer straks, vi har en førsteamanuensisstilling i prosess hvor jeg skal kalle inn til intervjuer og prøveforelesninger, og jeg har et par saker som skal opp i det neste møtet i tilsettingsutvalget på fakultetet. Ut over det bruker jeg noe tid på å lage tidsplaner for de stillingene som skal lyses ut i året som kommer, svarer på e-poster og jobber med å sette meg inn i skatte- og trygdeavtaler for utenlandske tilsatte.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Det jeg kanskje bruker mest i det daglige er de generelle ferdighetene, alt fra prosjektorganisering med fremdrift og tidsplaner og det å gjøre research for å finne ut av hvordan jeg skal gjøre ting. Arbeidsrett har jeg fått veldig god bruk for og kanskje en del organisasjonsforståelse pluss hvordan trepartssamarbeidet fungerer i staten. Det har likevel vært en utrolig bratt læringskurve i jobben fordi det er veldig mye lovverk og retningslinjer for alt, og ulike systemer å sette seg inn i. Men det er gøy – det er faktisk kjempegøy!

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg tror kanskje at et reelt engasjement og relevant erfaring er mine beste tips; når du studerer noe du synes er spennende og givende, så gjør det noe med måten du snakker om studiet og utdanningen på. For min egen del har det også hatt mye å si at jeg har fått relevant arbeidserfaring, både på siden av studiene og når jeg har hatt opphold i studieløpet. Også tror jeg det handler om å bruke de ressursene som er tilgjengelig mens man er student, for eksempel å gå på kurs hos Karrieresenteret ved UiO. Der er det en hel gjeng med skikkelig dyktige folk som kan hjelpe deg å bli bedre kjent med deg selv og hvordan du kan jobbe for å få til det du vil.

Publisert 27. mars 2017 11:19 - Sist endret 22. des. 2017 12:29