HR-konsulent

Karl-Martin Høie er HR-konsulent i EY.

Foto: privat

Karl-Martin har fått god bruk for det han lærte på OLA i arbeid med strategisk HR og fagutvikling.

Hvorfor valgte du å studere ved masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid?

Etter å ha studert mye offentlig organisasjonsteori på bachelornivå, ønsket jeg å fortsette å studere organisasjoner, organisasjonsutvikling og mennesker i organisasjoner (HR). Det var dette jeg ønsket å jobbe med i fremtiden, og som et resultat ble OLA et naturlig valg for meg. Det har jeg aldri angret på, og jeg føler at OLA innfridde på alle disse områdene.   


Hvordan fikk du din nåværende jobb?


Jeg sendte en åpen søknad. Det skal understrekes at jeg jobbet mye med søknaden, og forberedte meg ekstremt godt i forkant av intervjuene. Jeg ønsket virkelig å jobbe i EY. Heldigvis fikk jeg muligheten.

    
Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?


Jeg tror nok at jeg skilte meg litt fra øvrigheten ved at jeg hadde en fagprofil som var litt annerledes. Det at jeg hadde en kombinasjon av statsvitenskap, samfunnsøkonomi og sosiologi, bidro til at jeg kunne tilføre en fagkompetanse de ikke hadde så mye av fra før. Det skal også sies at EY jobber mye med offentlig sektor, og at det nok også var med på å styrke mitt kandidatur.


Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?


Så langt har jeg jobbet mye med rådgivning innen strategisk HR, hvor jeg både har fått mulighet til å jobbe med rekruttering og medarbeiderutvikling. I tillegg har jeg bistått inn i HR-omstillingsarbeid, hvor hensikten har vært å omorganisere hele, eller deler av, HR-funksjonen i to store norske virksomheter. Utrolig spennende. 

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå, jobber jeg med en av disse HR-omstillingene. 

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?


På dette området føler jeg meg veldig priviligert. Siden jeg startet i min nåværende jobb, har jeg som tidligere nevnt jobbet mye med strategisk HR, HR fagutvikling og organisasjonsutvikling. Faglig sett, er det mye jeg kjenner igjen fra min tid på OLA. I og med at jeg jobber ute på prosjekter, føler jeg i tillegg at prosjektforum virkelig har kommet til sin rett.  


Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?


Forutsatt at man øsker å gå ut i arbeidslivet etter endt master, så tror jeg det er viktig underveis i et studieløp å huske på at studier er et virkemiddel for å nå et mål. Det betyr at du på et tidspunkt i studieløpet må gjøre deg opp en mening om hva du ønsker å jobbe med, og hvordan du skal bruke studiet og fagene som et virkemiddel til å nå det målet. Da får man et mer strategisk forhold til hvilke studier og fag man bør velge for å realisere målet sitt. Det å kunne begrunne studievalg og faglige preferanser, tror jeg er ekstremt viktig for å kunne overbevise i en intervjusituasjon. Hvis man ikke greier å begrunne det, så vil man fort også slite med å gi en god begrunnelse på hvorfor man har lyst på en konkret jobb.    


Ellers er det ingen tvil om at alle flokslene om sosialt og faglig engasjement gjennom foreninger og bransjegrupper fungerer i praksis. Det samme gjøre relevant arbeidserfaring og internships. Om ikke direkte relevant, så sørg for å jobbe parallelt med studiene. Det er bra for livsbalansen, de akademiske resultatene, kontoen og CV-en din. 


Utveksling. Gjør det. Ikke bare er det bra for CV-en, men du blir utrolig godt kjent med deg selv. Du utvikler og definerer på mange måter din egen karakter i møte med nye mennesker og en ny studietilværelse. 


Til slutt må jeg bare få sagt noen sannhetens ord om studenttilværelsen. Nyt studietiden og årene på OLA. Det å studere er et privelegie, og jeg kan med handa på hjertet si at jeg noen ganger savner de sene kveldene på Harriet Holters med Mintzberg, Selznick og Drucker. Husk også at alt er interessant, så fremt du tar deg tiden og bryet med å prøve å forstå det. 
 

Publisert 17. nov. 2015 12:36 - Sist endret 4. aug. 2017 13:43