Daglig leder

Liv Hauge Norheim jobber med personalledelse, organisasjonsutvikling og administrativ oppfølging i Press - Redd Barna Ungdom.

foto:privat.

Hvorfor valgte du å studerte Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg hadde tatt en bachelorgrad i pedagogikk  og var gira på å jobbe tverrfaglig for å lære mer om læring og utvikling i og mellom organisasjoner, hvordan organisasjoner fungerer og hvordan dette skjer i de rammene norsk arbeidsliv gir. Jeg syntes tverrfagligheten i master-programmet, prosjektforum og det at masteren var så tett knyttet opp til arbeidslivet var veldig spennende.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på stillingen som daglig leder da studiene gikk mot slutten. Stillingen var først et vikariat, men jeg fikk tilbud om å fortsette i fast stilling da vikariatet gikk ut.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

At jeg hadde en kombinasjon av relevant arbeidserfaring og utdanning og hadde god kjennskap til frivilligheten gjorde meg aktuell for stillingen.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg leder arbeidet til Press’ sekretariat. Dette inkluderer personalledelse for organisasjonens ansatte, økonomistyring og regnskapsføring, jeg forbereder saker for styret, iverksetting og oppfølging av styrets vedtak, søknadsskriving og -rapportering til bevilgende myndigheter, organisasjonsutvikling og generell kontordrift.

Det er sammensatt og variert, men handler egentlig bare om å sørge for at de frivillige kan konsentrere seg om sine kjerneaktiviteter.

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med revidering av budsjettet for 2018 og søknader om prosjektstøtte til prosjekter vi ønsker å gjennomføre fremover.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Masterprogrammet har gitt meg en teoretisk forståelse for mange av de utfordringer man møter på i hverdagen i organisasjon og arbeidsliv- for eksempel jobber jeg med oppdatering av rutiner så de stemmer med dagens regelverk, kompetanseheving og organisasjonsutvikling for tiden, hvor jeg har med meg teori fra masteren som er nyttig.

Videre så har tiden som master-student gitt meg trening i å gå analytisk til verks og håndtere og sortere store mengde informasjon.

Som en del av graden deltok jeg i et seks måneder langt prosjektarbeid for arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og dette har gitt meg svært nyttig erfaring i rollen jeg nå har som arbeidsgiver.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Lær deg det du studerer skikkelig, og ikke les bare for eksamen. Ta emner som er relevante for det du vil videre.

Skaff deg erfaring gjennom jobb og/eller frivillig arbeid. Det er også minst like viktig at du får vist at du kan legge ned den innsatsen som er nødvendig for å få en jobb gjort, at du kan jobbe med andre og leverer bra greier som at det du gjør er relevant for jobben du ønsker deg.

 

Publisert 22. des. 2017 09:42 - Sist endret 22. des. 2017 09:49