Rådgiver

Maren jobber i Direktoratet for forvaltning og IKT.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid ?

Jeg har en bachelorgrad i sosialantropologi, i tillegg til at jeg tok et semester med arbeids-og organisasjonspsykologi etter bachelorgraden. Denne masteren virket som en veldig spennende master der jeg kunne få mulighet til å kombinere og fordype meg i ulike fagområder som jeg synes var interessant. Mulighet for en slags ”arbeidspraksis” gjennom prosjektforum virket også veldig spennende, og det at masteren virket så arbeidslivsrettet var også en av grunnen til at jeg valgte å studere organisasjon, ledelse og arbeid.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg så stillingen utlyst på Finn.no, og søkte på ordinær måte. Jeg fikk jobben etter to intervjurunder. Jeg tror kombinasjonen av at jeg hadde hatt en relevant deltidsjobb og at tema for masteroppgaven min var veldig relevant for stillingen var av stor betydning for at jeg fikk jobben. Prosjektforum og erfaringen herfra tror jeg også telte positivt, i tillegg til at jeg var svært motivert for jobben!

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er å gi veiledning til offentlige oppdragsgivere om hvordan de kan ivareta samfunnsansvar i sine anskaffelser, herunder sørge for at varene de kjøper inn er produsert under gode arbeidsforhold, og motvirke arbeidslivskriminalitet. Dette innebærer å lage skriftlig veiledning på nett, utarbeide maler, verktøy, snakke på seminarer og lignende. Akkurat nå jobber jeg med litt ulike prosjekter, blant annet med å ferdigstille oppdatert veiledning om produkter med høy risiko for brudd på menneskerettigheter i leverandørkjeden, som vil være til hjelp for offentlige oppdragsgivere når de skal gjøre anskaffelser av denne typen høyrisikoprodukter. Jeg er også med på å utvikle bærekraftskriterier for offentlig innkjøp av mat og drikke, og et risikovurderingsverktøy for arbeidslivskriminalitet i offentlige anskaffelser.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Selve masteroppgaven vil jeg si har vært veldig relevant for jobben, og denne ga meg god innsikt i temaer som jeg også jobber med i dag. Det har også vist seg veldig nyttig å ha tatt arbeidsrett og dermed hatt litt juss, siden ulikt regelverk er noe jeg innimellom er borti. Ellers er det å kunne sette seg inn i ulike problemstillinger og evnen til å analysere noe som generelt har kommet godt med.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

For egen del var deltidsjobben jeg hadde ved siden av studiene veldig relevant for den jobben jeg har i dag, så det å ha en relevant deltidsjobb er noe jeg vil anbefale. Ellers vil jeg anbefale å tenke helhetlig rundt hvilke valgfag du velger og tema for masteroppgaven, og om dette er relevant for hva du senere kan tenke deg å jobbe med.

Publisert 6. mars 2018 14:17 - Sist endret 27. feb. 2019 10:50