Overingeniør

Marte Holhjem jobber med utvikling av Vitensmålsportalen og digitalt studiebevis og jobber i CERES

foto: Uio, USIT.

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Da jeg begynte på masterprogrammet hadde jeg jobbet med studieadministrasjon ved Universitetet i Oslo i fem år. Jeg trivdes godt med det og ønsket å lære mer om organisasjonsteori og spesielt ledelse. Dessuten ønsket jeg å ta en master for å utvide jobbmulighetene mine.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da jeg hadde ett år igjen av masterstudiet oppdaget jeg tilfeldigvis en stilling som var lyst ut. Mine jobber ved UiO hadde gitt meg relevant erfaring for jobben, og jeg syntes at arbeidsoppgavene så spennende ut, så jeg søkte. Jeg ble kalt inn til intervju og fikk jobben. CERES gikk med på at jeg kunne gjøre ferdig masterstudiene før tiltredelse, så jeg begynte i jobben rett etter at masteroppgaven var levert. 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg valgte å ta masteren over tre år ved siden av jobb, og etter ett år på studiet fikk jeg tilbud om en prosjektstilling sentralt på UiO. Jobben gikk ut på å ha ansvar for den funksjonelle delen av et nytt datasystem som skulle bidra til å heldigitalisere arbeidsprosessen rundt en rekke lønnsutbetalinger ved UiO. Kombinasjonen av å jobbe i et organisasjonsutviklingsprosjekt, samtidig som jeg leste om gruppedynamikk, motivasjon, motstand mot endring, ledelsesstiler m.m var veldig lærerikt. 

I jobben ved CERES er relevant arbeidserfaring en forutsetning. Det at jeg hadde jobbet innenfor sektoren, og da spesielt med et prosjekt innenfor organisasjonsutvikling og IT, var nok avgjørende. I tillegg velger jeg å tro at min personlighet og stå-på-vilje også telte positivt ved ansettelse.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg er produkteier for Vitnemålsportalen – en ny tjeneste utviklet av CERES på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Det å være produkteier innebærer blant annet at jeg spesifiserer saker for utviklerne, tester endringer og ny funksjonalitet. Jeg er også produkteier for studentbevis-appen, en mobil-app som brukes av studenter ved 40 høgskoler og universiteter i Norge. I tillegg til å være produkteier har jeg løpende kontakt med landets universiteter og høgskoler, og bistår dem i daglig drift av studieadministrative datasystemer og tjenester som CERES tilbyr. Jeg er også nettredaktør for en stor del av CERES’s nettsider. 

Hva jobber du med akkurat nå?

I disse dager skriver jeg sluttrapport for prosjektet til Vitnemålsportalen. Så snart det er gjort skal jeg utarbeide et heldagskurs i det studieadministrative systemet Felles studentsystem (FS), som jeg skal holde for et universitet om en uke. Videre har CERES satt sammen en arbeidsgruppe, med representanter fra landets universiteter og høgskoler, som skal utarbeide en behovsutredning for systemstøtte for utdanningsledelse. Jeg er med i denne gruppen fra CERES’s side.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Særlig fagene hvor vi lærte om organisasjonsutvikling, endringer, prosjekter og prosjektledelse (OLA4000, SVPRO4000, OLA4060) har vært nyttige i denne jobben. Jeg jobber mye med organisasjonsendringer og prosessforbedringer, og da er det godt å ha teoretisk kunnskap i bunnen. Lærdom fra faget Motivasjon og ledelse (PED4420) har også vært viktig, ikke bare i situasjoner hvor jeg leder arbeidsprosesser, men også for å forstå hvordan min leder kan hjelpe meg til å yte mitt beste.  

Selv om Arbeidsrett, den individuell del (JUS5511) var krevende, førte det til at jeg fikk innsikt i det juridiske systemet som jeg stadig får nytte av i jobben. I CERES forholder vi oss nesten daglig til avgjørelser som må tas innenfor gjeldende lovverk, så selv om jeg på ingen måte er noen jurist tror jeg arbeidsretten lærte meg mye om hvordan man som offentlig tjenestemann best mulig kan ta beslutninger som er holdbare.

Kunnskapen fra retorikkemnet Klarspråk og fagformidling (RETKOM4102) har selvsagt kommet godt med i jobben som nettredaktør, men også i sammenhenger hvor jeg holder presentasjoner og kurs.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Samtidig som man bør velge valgfag ut ifra hvor man ønsker å jobbe, mener jeg det er viktig å velge fag for å lære, ikke for å få god karakter. Benytt masteren til å lære mest mulig, som igjen vil gjøre deg enda bedre rustet for de jobbene du ønsker. Videre tror jeg det er lurt å være ydmyk og erkjenne for seg selv og arbeidsgiver at man stadig kan lære noe nytt. Dette vil vise at du har selvinnsikt og er reflektert, noe som ofte blir satt pris på av en arbeidsgiver. 

 

Publisert 11. apr. 2017 09:09 - Sist endret 29. nov. 2017 15:34