Facility Coordinator

Mira Iversen er Facility Coordinator hos ISS Facility Services, og jobber med planlegging og koordinering av ulike typer oppgaver.

Foto: privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid ?

Jeg valgte å søke meg til dette studiet fordi jeg hadde lyst til å lære mer om organisasjonsutvikling og HR. Jeg likte spesielt godt den tverrfaglige oppbyggingen som gjorde det mulig å velge fag som interesserte meg på tvers av ulike studieretninger. Videre gjorde studiet det mulig å reise på utveksling og samtidig tilegne seg verdifull og arbeidsrettet erfaring-  spesielt gjennom faget Prosjektforum.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg booket et speed-intervju med Manpower på Karrieresenteret på UiO. Kort tid etter ble jeg innkalt til et nytt intervju og deretter tilbudt et to-ukers vikariat som koordinator hos Nets Branch Norway. To uker ble til seks måneder og da min avdeling ble virksomhetsoverdratt til ISS Facility Services, så fikk jeg tilbud om å fortsette i samme stilling der.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Mastergraden min hadde en positiv innvirkning på at jeg fikk jobben, da de ønsket noen med høyere utdannelse samt organisasjonsforståelse. Videre så skilte jeg meg ut i kandidatbunken grunnet arbeidserfaringen og kompetansen jeg hadde opparbeidet meg ved siden av studiene.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Som koordinator tilrettelegger jeg for daglig drift i flere kontorbygg og fungerer som et kontaktpunkt for kunden, brukerne og underleverandører. Jeg jobber med planlegging, koordinering og administrering av oppgaver innen blant annet support, vedlikehold, renhold, catering og resepsjon. Videre så jobber jeg for å sikre en miljøforsvarlig og bærekraftig arbeidsplass i samsvar med global standard. Jeg har også ansvar for Space Management og jobber derfor med kartlegging og arealutnyttelse av kontorlandskapet.

Hva jobber du med akkurat nå?

Arbeidshverdagen er alltid veldig variert og består som oftest av å koordinere/administrere små og store prosjekter knyttet opp mot vår leveranse. Akkurat nå jobber jeg også med et prosjekt der vi skal kartlegge hvordan personopplysninger behandles i alle aktiviteter tilknyttet drift. Dette i lys av GDPR, EUs nye personvernforordning. Nå ved kvartalsskifte så jobber jeg også med å oppdatere all dokumentasjon relatert til miljø; deriblant forbruk, avvik, forslag til forbedring, endring i lovgivning osv.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Da store deler av min arbeidshverdag består av å koordinere små og store prosjekter, så har jeg stor nytte av det jeg har lært om både prosjektstyring og ledelse. Gjennom blant annet masteroppgaven og Prosjektforum har jeg også utviklet mine skriveferdigheter både på norsk og på engelsk. Dette kommer godt med da jeg ofte må utarbeide rapporter, referater, artikler og andre informasjonsskriv. Til slutt så vil jeg trekke frem den kunnskapen jeg har fått om komplekse organisasjoner, endringsprosesser og organisering av arbeidslivet. Dette hjelper meg mye i min arbeidshverdag der jeg ofte samarbeider tett med ulike aktører i organisasjonen og dermed må sette meg inn i flere interne prosesser og systemer.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det kan være lurt å finne noen måter å skille deg ut fra søkerbunken. Bli medlem i en studentorganisasjon, dra på utveksling, søk på en litt annerledes sommerjobb og helt generelt; takk ja til utfordringer som kommer din vei. All erfaring er god erfaring! Jeg ville også forsøkt å tenke strategisk når jeg velger fag. Hvilken kompetanse vil være nyttig i arbeidslivet og hvordan kan du best forberede deg til det gjennom studietiden?

Publisert 4. apr. 2018 11:27 - Sist endret 4. apr. 2018 11:27