HR-rådgiver

Mounir jobber som HR-rådgiver i Handelsbanken.

Andreas Hidle

Foto: Handelsbanken

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte først på og fikk en internship-stilling da jeg var på mitt siste studieår av bachelorgraden. Jeg jobbet tett med en HR-rådgiver som hadde ansvaret for studentprogrammet og employer branding. Da vedkommende sluttet, søkte jeg på den ledige HR-rådgiver stillingen med det ansvaret det innebærte. Jeg hadde på det tidspunktet allerede kommet inn på OLA-masteren og stod ved et veiskille - skulle jeg begynne rett på en master, eller gå rett i fulltidsjobb. Jeg valgte (og fikk lov) til å gå for en kombinasjon. Jeg endte derfor opp med å jobbe fulltid, samtidig som jeg tok OLA-masteren på heltid. Med masse fleksibilitet fra Handelsbanken og god støtte fra min leder fikk jeg det til. Men jeg skal ikke legge skjul på at det var en utrolig tøff kombinasjon, men også utrolig lærerikt.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg er overbevist om at jeg fikk jobben på grunn av at jeg hadde gjort en god innsats som intern og viste tidlig at jeg kunne vokse med oppgavene. Jeg var nysgjerrig, uredd og tok masse initiativ i internshippet, noe som førte til at jeg ble en naturlig del av HR-teamet i Handelsbanken.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er todelt. På den ene siden har jeg ansvar for vår employer branding strategi og internship-ordning. Her jobber jeg tett med kommunikasjon- og markedsavdelingen, og får god hjelp av studentvikarer som også jobber med meg på dette området. Dette innebærer strategiutvikling, samarbeid med høyskoler og universiteter, talentrekruttering, lederoppfølging, osv.

På den andre siden jeg har HR-ansvar for en rekke bankkontor og spesialistavdelinger. Jeg støtter lederne i min portefølje og er en sparringspartner i HR-relaterte spørsmål. Jeg fungerer her som et bindeledd mellom ledere og HR, for å sikre at HR-strategien er i tråd med virksomhetens mål og strategier.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

Jeg synes personlig at OLA-fagene har gitt meg en god forståelse for endringsprosesser og ledelse av slike prosesser.

OLA-masteren har gitt meg et godt utgangspunkt for å være en nyttig sparringspartner for de lederne jeg jobber med hver eneste dag.

Videre har arbeidet med Prosjektforum vært en bærebjelke for meg i min jobb. Prosjektet jeg deltok i handlet om Employer Branding og EVP (employee value proposition). Det teorigrunnlaget vi jobbet med i dette prosjektet har gitt meg uvurderlig kunnskap om viktigheten av å ha et godt employer brand, dersom en ønsker å være konkurransedyktig i markedet om de beste hodene.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Veien til drømmejobben blir mye kortere dersom du engasjerer deg tidlig og søker på relevante deltidsjobber eller internships. Jeg søkte selv på utallige relevante deltidsstillinger før jeg fikk napp, så en god dose tålmodighet er viktig. Men enda viktigere er det å ikke gi seg. Du får ingen av jobbene du ikke søker på. 

Publisert 30. nov. 2020 10:52