HR Analyst

Petter Haugen Granaas er HR Analyst i Shell Norge.

Foto: Privat

Petter anbefaler å tenke nøye gjennom hva du skriver i CVen, reflektere over hva du kan, og ha konkrete eksempler på hva du har oppnådd.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på et internship i Shell, og etter å ha gått gjennom en seleksjonsrunde og et personlig intervju, ble jeg tilbudt et internship tilknyttet HR avdelingen. Parallelt med dette fikk jeg en deltidsstilling, i tillegg til at jeg skrev masteroppgaven i samarbeid med Shell. Internshipet og masteroppgaven handlet om det samme temaet, «employer branding». Etter å ha gjennomført rekrutteringsprosessen fikk jeg fast ansettelse i selskapet med base i Stavanger. Som nyutdannet er jeg en del av graduateprogrammet til Shell som er skreddersydd for HR.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror at en av de viktigste faktorene for at jeg fikk jobben var at jeg hadde en relevant faglig og personlig profil. Under internshipet hadde jeg flere presentasjoner, og jeg fikk positiv tilbakemelding på mine analytiske ferdigheter og formidlingsevne, samt at det var god kvalitet på det jeg leverte. I tillegg måtte jeg bygge relasjoner med interessenter både i og utenfor selskapet, noe jeg fikk positiv feedback på.

Generelt sett tror jeg også at mye handlet om at jeg var strukturert og målrettet gjennom prosessen. Jeg ville veldig gjerne ha en jobb i Shell og uttrykte dette underveis. Å vise interesse og engasjement utover de konkrete leveransene i prosjektet tror jeg var en viktig faktor. Videre bidro utenlandsopphold, frivillige verv og engajement utenom studiene til å styrke søknaden min.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Mine hovedarbeidsoppgaver er rettet mot operasjonelt og strategisk HR arbeid, hvor jeg jobber både mot det globale og det lokale nivået i Shell. I min nåværende rolle som HR Analyst jobber jeg tett sammen med en HR Account Manager mot de avdelingene vi har ansvar for. Den operasjonelle delen av rollen dreier seg blant annet om tolkning og forståelse av interne policyer, samt analyse og tolkning av HR data (f.eks arbeidsmiljøundersøkelser, ressursplanlegging, prestasjonsvurderinger). Videre er jeg HR representant og fasilitator for Arbeidsmiljøutvalget. Jeg har et overordnet ansvar for graduateprogrammet og Shell People Survey i Norske Shell. I tillegg har jeg vært med i utarbeidelsen og implementeringen av en lokal Seniorpolitikk i selskapet. I samarbeid med HR Account Manager bidrar jeg også med strategisk HR-støtte overfor linjen (f.eks med tanke på performance management, konflikthåndtering, lederutvikling). Jeg støtter også rekruttering med å representere Shell i ulike eksterne sammenhenger, og jeg er en del av «Campus Ambassador»-teamene for UiO og NTNU. Gjennom å støtte rekruttering får jeg også fulgt opp prosjektet mitt om «employer branding».

I tillegg til min daglige rolle er jeg også en del av graduateprogrammet, hvor jeg over en treårsperiode skal opparbeide meg en rekke kompetanser og ferdigheter innen HR. En stor motivasjon med å arbeide i Shell er at det finnes et eget graduateprogram for nyutdannede innen HR. Dette er et strukturert utviklingsprogram som legger til rette for profesjonell kompetansebygging innen disse områdene:

- Attraction, Assessment & Selection
- Business Partnering & HR Strategy
- Change Management
- Diversity & Inclusion
- Employee Relations/ Industrial Relations
- HR Information & Systems
- Intervention & Facilitation
- Learning & Development
- M&A, Divestments & JV’s
- Organizational Design
- Performance, Rewards & Benefits
- Talent & Skill Pool Management

Hva jobber du med akkurat nå?

I tillegg til de oppgavene som allerede er beskrevet, er jeg for øyeblikket involvert i et Onboarding-prosjekt i Norske Shell. I dette prosjektet arbeider jeg i et tverrfaglig team, hvor målet er å forbedre Onboardingsprosessen lokalt. I tillegg er jeg involvert i de interne prosessene som Shell har for individuell prestasjonsvurdering, og vil bistå linjen med dette fremover.

Hvordan bruker du utdanningen fra SV i jobben din?

Utdanningen fra SV har gitt meg gode analytiske og kritiske evner som jeg bruker på ulike måter. For det første har masteren i OLA gitt meg kunnskap og innsikt om hvordan trender, diskurser, kulturer, prosesser og strukturer påvirker organisasjoner. Dette gjør at jeg blant annet kan sette ulike prasksiser og prosesser i en større sammenheng, jeg kan utfordre måten vi tenker og arbeider på, og jeg kan identifisere områder hvor vi kan gjøre ting annerledes. For det andre har jeg gjennom utdanningen min opparbeidet meg metodologiske ferdigheter som har overføringsverdi til min stilling i Shell, for eksempel med tanke på prosjektarbeid og tolkning av HR data, slik som arbeidsmiljøundersøkelser. «Dømmekraft» blir etterhvert et kjent begrep for OLA’ere og absolutt noe som får prakitisk betydning når man arbeider med HR, for eksempel i konflikthåndteringssammenheng. Jeg hadde også arbeidsrett som valgfag ved OLA, og dette har vært svært nyttig for det operasjonelle HR arbeidet.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Jeg mener at det er viktig å være målbevisst under studietiden. Jeg var proaktiv med tanke på å ta kontakt og sende søknader til potensielle arbeidsgivere under studietiden. Det var på denne måten jeg sikret meg en relevant deltidsjobb og det som til slutt ga meg internship i Shell. I tillegg er det et godt råd å bruke tid på å lage en ryddig og god CV der du gir konkrete eksempler på hva du har oppnådd, samt at du unngår unødvendige skrivefeil og er selektiv i fremstillingen av egen erfaring. Reflekter også over hva som skiller deg fra andre og hvordan nettopp du kan bidra til å skape verdi for den virksomheten du ønsker å arbeide i.

Publisert 18. nov. 2014 09:41 - Sist endret 8. feb. 2017 11:27