Konsulent

Petter Refsli jobber med analyse og utredning hos Rambøll Management Consulting.

Foto: privat

Hvorfor valgte du å studere organisasjon ledelse og arbeid?

Først og fremst fordi OLA var et friskt pust av praksisnærhet på et ellers forskningstungt universitet. Igjennom bachelorgraden i offentlig administrasjon og ledelse fikk kunnskap om og ble mer interessert i organisasjonsutvikling og ledelse. I en mastergrad ønsket jeg nå å få ytterligere påfyll og ikke minst prøve ut teorien på praktiske problemstillinger – det ga OLA igjennom prosjektforum. Muligheten for å dra på utveksling og ikke minst være en del av en ambisiøs og dyktig studentgruppe var også store pluss.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Helt i starten av mastergraden søkte jeg på en utlysning som hang ved Karrieresenteret på Fredrikke. Og fikk da jobb der som prosjektassistent ved siden av OLA-masteren. I den perioden fikk jeg heldigvis vist meg nok frem til at de ønsket å tilby meg fulltidsjobb når jeg spurte om mulighetene for det.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

At jeg viste hvordan kompetansen fra utdanningen min, mine personlige sterke sider og faglig engasjement passet svært godt med arbeidsoppgavene var nok viktig for å få deltidsjobben. Fleksibilitet, pågangsmot og det å være trygg på at jeg har kunnet bidra med noe har nok vært viktig for at jeg har fått muligheten til å fortsette.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Vi konkurrerer med forskningsinstitutter om utredninger og evalueringer for offentlig sektor, slik at beslutningene politikere, direktorater og kommuner skal ta gjøres på et bedre faglig grunnlag. Jeg arbeider ofte parallelt med flere prosjekter samtidig og bidrar i utforming av metodisk design, datainnsamling, analyse og rapportering.

Hva jobber du med akkurat nå?

Nå har vi akkurat skrevet ferdig en ny delrapport i en følgeevaluering vi gjennomfører av en lederutdanning i primærhelsetjenesten. Her har jeg jobbet tett med mer erfarne konsulenter og gjennomført spørreundersøkelser, intervjuer og analyser som forhåpentligvis gir oppdragsgiver god innsikt i hvordan utdanningen fungerer og hvordan den kan justeres videre.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Den tverrfaglige og problemorienterte bakgrunnen gjør at jeg evner å sette meg inn i nye problemstillinger og trekke ut essensen raskt. I både rekrutteringsprosessen og i min arbeidshverdag er dette svært viktig kompetanse. En reflektert tilnærming til metodologi og hva som er sikker kunnskap er samtidig viktige i svært mange vurderinger jeg gjør i jobben.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær trygg på at du har masse å bidra med og jobb grundig med å sette ord på hva dette er. Det er naturligvis viktig å holde øynene åpne for ulike muligheter, men jeg tror ektefølt engasjement skinner igjennom i en rekrutteringsprosess, så jeg har tro på å prioritére det en virkelig vil.

Publisert 27. mars 2017 09:58 - Sist endret 22. des. 2017 12:27