HR-rådgiver

Ragnhild jobber i Statsbygg.

foto:privat

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Med bachelor i arbeids- og organisasjonspsykologi ville master i arbeids- og organisasjonspsykologi vært det mest naturlige valget. Jeg ønsket imidlertid mindre forskningsmetode og flere emner med direkte relevans for en karriere utenfor akademia. Prosjektforum og muligheten til selv å bygge opp utdanningen med emner fra ulike institutter og fakulteter gjorde at valget falt på denne masteren. I tillegg så jeg det som en fordel at master-programmet er unikt og ikke finnes hos andre utdanningsinstitusjoner, og at jeg kunne studere sammen med studenter fra mange forskjellige fagområder.

 

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg fant stillingen på finn.no og søkte på vanlig måte. Jeg gikk gjennom to intervjuer, caseoppgave og personlighetstest før jeg fikk tilbud om jobb.

 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

I tillegg til relevant utdanning og de personlige egenskapene de så etter, tror jeg det ble lagt vekt på at jeg hadde relevant arbeidserfaring og gode akademiske resultater kombinert med at jeg hadde jobbet mye ved siden av studiene. I tillegg tror jeg at en gjennomtenkt søknad og gode forberedelser før intervjuene ga meg en fordel. Jeg benyttet meg blant annet av intervjutrening hos Karrieresenteret.

 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Organisasjonsutvikling, rekruttering, arbeidsgiverprofilering, arbeidsmiljøutvalg og generell lederstøtte i HR-faglige spørsmål.

 

Hva jobber du med akkurat nå?

Statsbygg er i en omorganiseringsprosess, så nå går det meste av tiden til arbeid med innplassering av medarbeidere i nye roller. I tillegg jobber jeg med planlegging av blant annet Bygg- og miljødagen på NTNU hvor jeg skal promotere Statsbyggs Summer internship.

 

Hvordan bruker du utdanningen fra mastergraden i jobben din?

I arbeidet med organisasjonsutvikling bruker jeg spesielt kunnskapen jeg fikk om organisasjonsendringer og endringsledelse gjennom OLA4060 og valgemner innenfor psykologi og pedagogikk. Etter nyttår skal jeg jobbe med medarbeiderundersøkelse, og her får jeg trolig stor nytte av kunnskapen jeg fikk om medarbeiderundersøkelser gjennom Prosjektforum. I tillegg har utdanningen gitt meg en generell faglig tyngde og innsikt i problemstillinger som er viktig å ha et reflektert og bevisst forhold til i arbeid med HR.

 

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Velg emner ut fra dine egne interesser og skriv masteroppgave om noe som virkelig engasjerer deg. Jeg tror engasjementet vil skinne gjennom på et jobbintervju, og gjøre det enklere å overbevise om hva din kompetanse kan tilføre virksomheten du søker jobb hos. I tillegg mener jeg relevant erfaring ved siden av studiene er viktig for å skille seg ut i mengden, men forsøk å finne en arbeidsgiver som respekterer at studiene har førsteprioritet.

 

Publisert 19. okt. 2018 15:01 - Sist endret 27. feb. 2019 10:46