Rådgiver

Sandra Herlung er rådgiver innen yrkespolitikk og høyere utdanning.

foto: privat

Sandra valgte OLA-masteren fordi den tilbyr relevant arbeidspraksis underveis i studiet, og legger opp til utveksling.

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg hadde egentlig tenkt til å ta en mastergrad i organisasjonspsykologi ved NTNU siden jeg hadde tatt min bachelorgrad i psykologi der. Etter å gjort noen søk på andre mulige mastergrader fant jeg OLA-masteren litt ved en tilfeldighet. Grunnen til at jeg valgte å søke OLA var fordi jeg synes innholdet virket mer tverrfaglig og spennende. Prosjektforum var også en åpenbar motivasjon for å søke. Det er få mastergrader som tilbyr et helt semester med relevant «praksis». Jeg likte også hvordan OLA-master la opp til utveksling.  Jeg har ikke angret på valget jeg tok.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på helt ordinær måte gjennom finn.no.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Det er vanskelig å si hva som avgjorde at jeg fikk tilbudet om stillingen, men det er helt klart at prosjektforum spilte en rolle og at jeg i tillegg hadde skrevet en relevant masteroppgave i samarbeid med en oppdragsgiver. Å ha hatt reell kontakt med arbeidslivet gjennom studiet har vist seg å være tiltrekkende for arbeidsgivere. Tidligere verv som jeg hadde under masteren og spesielt min arbeidserfaring som førstekonsulent ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi var nok avgjørende for at jeg fikk jobben.  Ellers har jeg fått tilbakemeldinger på at personlig egenhet ble vektlagt når de gjorde innstillingen. 

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber som rådgiver i Fagforbundet som er LO sitt største forbund. Her har jeg frem til sommeren jobbet opp mot to politiske styrer i to ulike seksjoner.  Jobben er veldig variert og byr på mange ulike arbeidsoppgaver. Jeg jobber hovedsakelig yrkesfaglig og yrkespolitisk med høyre utdanning for forbundet og i samarbeid med LO sentralt. Arbeidsoppgavene kan være alt fra å besvare høringer, arrangere konferanser, sitte i ulike komiteer, jobbe med statsbudsjettet eller jobbe mer strategisk med synliggjøring og profilering.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg har flere løpende prosjekter akkurat nå. Blant annet arrangerer jeg nå to ledertreningsprogram som skal gå over flere samlinger. Ellers går det mye tid til mer strategisk arbeid. Jeg har også nettopp vært kontaktperson for en prosjektforum-gruppe som nå tar OLA-masteren og det var naturligvis stas å ha en egen prosjektforum-gruppe i Fagforbundet.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Jeg mener at jeg har fått veldig godt utbytte av OLA i jobben. Tverrfagligheten, det å jobbe strukturert og evnen til å analysere har kommet godt med. Det å jobbe med prosjekter (for eksempel ved prosjektforum) har vært viktig. I min jobber er det ofte pågående prosjekter og da er denne erfaringen viktig å ha med seg. Organisasjonsforståelse og teorier om makt og roller er noe jeg har fått god bruk for i min jobb, og som stadig viser seg gjeldene. Jeg har også fått god nytte av kontaktene man har fått gjennom mastergraden, også i jobbsammenheng.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Det må sies at standardfrasene om verv og relevante deltidsjobber har en viss sannhet i seg. Det er en god ide å ha flere strenger å spille på enn bare mastergraden i seg selv, men det viktigste er kanskje å forstå hvordan man kan nyttiggjøre seg av de erfaringene man har og hvordan dette kan sees i sammenheng med det man har lært i utdanningen sin. Det er også lurt å virkelig tenke igjennom hva det er man ønsker å jobbe med etter utdanningen, slik at man har gjort de riktige beslutningene med valg av emner og for eksempel tema for masteroppgaven. Et annet råd er å ikke stresse for mye med karakterer og med masteroppgaven. Karakterer har helt klart en betydning, men det er virkelig ikke alt.

Jeg er ellers en sterk forkjemper for at tiden man har som student burde brukes for alt det er verdt. Ha det gøy, vær sosial og del alt man lærer med medstudentene. Gode venner og gode kontakter kan hjelpe deg både sosialt og profesjonelt. Det er ingen jeg ville anbefalt til en stilling mer enn en av mine studievenner fra OLA-masteren. Dette er fordi jeg vet hva de kan, hvordan de jobber, hvilke verdier de har, og at de vil være et godt bidrag til et arbeidsmiljø både faglig og sosialt. Dette vet jeg fordi vi har tilbragt utallige timer sammen på Harriet Holters hus og fordi vi har samarbeidet og hjulpet hverandre gjennom to år på OLA.

Publisert 28. okt. 2016 14:25 - Sist endret 22. des. 2017 12:28