Konsulent, Executive Search

Thea jobber som konsulent, executive search  i Assesit AS.

Thea Kleiven

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Da vi skrev masteroppgaven, tenkte jeg gjennom hva jeg syntes var gøy og interessant med studiene. For meg var det ledelse. Så da det dukket opp en stilling i Assessit på finn.no, søkte jeg på den. Det var faktisk den første stillingen jeg søkte på. Jeg fikk svar allerede én dag etter jeg hadde sendt søknaden, og jeg ble innkalt til intervju. De kjørte samme prosess på meg som vi kjører på alle ledere vi rekrutterer, med mye testing og mange intervjuer. Så da var det ekstra gøy å få jobben. 

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg spurte faktisk om dette da jeg fikk tilbud om stillingen. De sa at jeg blant annet hadde gjort det spesielt godt på presentasjonen av case-oppgaven som var en del av rekrutteringsprosessen. Jeg personlig tror også at min nysgjerrighet omkring bransjen, og det at jeg formidlet hvilke muligheter jeg så i rollen, både for meg selv og for selskapet, var viktige faktorer for at nettopp jeg fikk tilbudet. Det er viktig å vise at man har lyst på jobben og gjøre det man kan for å tydeliggjøre sin verdi.

Selv om man ikke kan bidra med så mye relevant erfaring på et tidlig tidspunkt, bør man vise hvordan man selv kan bruke sin kompetanse, erfaring og personlige egenskaper inn i den nye rollen, og prøve å overbevise arbeidsgiveren om hvorfor de bør ansette akkurat deg.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber med lederrekruttering, og i et team som er spesialisert på rekruttering av toppledere. Arbeidsoppgavene er brede og omfavner arbeid knyttet til hele rekrutteringsprosessen fra A til Å. Vi begynner ofte med et innsalgsmøte, hvor vi legger fram en leveransebeskrivelse av hvordan vi vil gjennomføre rekrutteringen. Neste steg er å lage en kravspesifikasjon, hvor det viktigste er å beskrive formål, ansvarsområder, arbeidsoppgaver og kritiske personlige egenskaper. Da er det mye informasjon som må innhentes, med intervju av eiere, styre, ledergruppen og andre nøkkelpersoner i selskapet. Deretter begynner vi å søke (Executive Search) etter kandidater, både gjennom våre nettverk og eventuelt ved bruk av annonser. Til slutt er det grundige intervjuer av kandidatene, hvor både testing og andre case-simuleringer blir tatt i bruk.

Hva jobber du med akkurat nå?

I denne jobben er det alltid mange baller i lufta. Du har mange parallelle prosjekter pågående hele tiden, og må kontinuering forholde deg til flere kunder og kandidater samtidig. Man må trives med et hektisk miljø hvor det er mye å gjøre.

Akkurat nå jobber vi også med en ny leveranse, fordi forskning viser at veldig mange lederrekrutteringer går galt. Det vi har erfart, er at dette sjelden skyldes feilansettelser, men at den nye arbeidsgiveren ikke klarer å følge opp den nye topplederen på en god måte i tiden etter ansettelsen. Nå jobber jeg derfor mye med utvikling av en ny leveranse som skal dekke dette «gapet» mellom overgangen fra ansettelse og den første tiden i ny jobb, nettopp for å sikre at en ny toppleder skal få en høyere suksessrate.

Hvordan bruker du utdanningen i jobben din?

I begynnelsen var jeg litt skuffet over at jeg ikke fikk brukt min fagkompetanse så mye som jeg hadde trodd på forhånd. Det er først nå, to år inn i jobben, at jeg begynner å se hvordan jeg kan bruke kompetansen fra studiene ved å henge den på opparbeidet bransje- og forretningsforståelse. Det er nå jeg virkelig begynner å høste frukter av den fagkompetansen jeg opparbeidet meg gjennom studiet.

Hvis jeg skal trekke frem en spesifikk fagkompetanse jeg har fått spesielt god bruk for, må det være læren om ledelse i det moderne arbeidslivet, samt teorier knyttet til organisatorisk endring og læring.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Begynn med å kartlegge hva du synes er gøy, og prøv deretter å spisse deg inn mot bransjer, fagområder, tematikker og selskaper som fanger din interesse. Jeg jobber med rekruttering og vet verdien av en god søknad og CV. Her vil jeg anbefale å være så konkret som mulig omkring hva du måtte ha av erfaring og hva du har gjort i de enkelte jobbene du har hatt. Kommer du videre til intervju, gjelder det å finne balansen mellom å være selvsikker og ydmyk.

Ikke vær redd for å vise hva du er god på, og hva du har fått til opp igjennom studiene, gjennom jobberfaring eller livet generelt.

Jeg tror også du vil vinne på å tydeliggjøre hva du selv mener du kan bidra med inn i den enkelte jobben. Samtidig er det viktig å vise ydmykhet overfor selskapet og ansvarsområdene du vil få i den nye rollen.

Hvis jeg skal trekke frem en ting til, vil jeg si at det å tørre å være en «utfordrer», altså en som evner å utfordre allerede eksisterende arbeidsmetoder, vil gjøre deg til en attraktiv arbeidstaker, både nå og i årene fremover. Vi lever i et samfunn hvor selskaper må vise en høy grad av endringsvillighet for å opprettholde sin konkurransekraft.

Publisert 16. apr. 2020 08:33 - Sist endret 16. apr. 2020 10:37