Rådgiver

Viggo Nerland er rådgiver i Arbeids- og sosialdepartementet

foto:privat

Viggo anbefaler å tenke igjennom hvor og hva du vil arbeide med, og velge fag deretter. Slik kan du skille deg enda mer ut i søknadsbunken

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Etter å ha tatt en bachelor i organisasjon og ledelse ønsket jeg å fortsette innenfor samme område. OLA hadde et interessant pensum og mange varierende fag. Da jeg leste om prosjektforum ble jeg overbevist om at OLA var det riktige for meg. Det å få muligheten til å gjennomføre et reelt prosjekt hos en arbeidsgiver er det ikke mange andre studiesteder som tilbyr.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Jeg søkte på en utlyst stilling og ble innkalt til førstegangsintervju. Etter å ha gjennomført tester fikk jeg tilsendt en case som jeg måtte presentere på annengangsintervjuet. Som du sikkert forstår fikk jeg jobben!

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Jeg tror nok det var positivt at jeg hadde arbeidserfaring fra før. Imens jeg gikk det siste året på mastergraden hadde jeg et studentengasjement i Norges Bank, noe som trolig var med på å styrke mitt kandidatur. Det var også ønskelig med juss i fagkretsen til min stilling og jeg hadde arbeidsrett som valgfag fra OLA-mastergraden.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Jeg jobber med kompetanseutvikling, leder- og organisasjonsutvikling og samarbeid mellom partene i arbeidslivet.  

Hva jobber du med akkurat nå?

Akkurat nå jobber jeg med lokale lønnsforhandlinger for departementet. Jeg jobber også med en større satsing innenfor digital kompetanse og utvikling i departementet.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Siden jeg jobber mye med organisasjonsutvikling, går arbeidsoppgavene rett inn i teoriene jeg lærte fra OLA. Jeg skriver mye og må ofte analysere og fremlegge tekster eller data. Jeg føler derfor at jeg har hatt spesielt stort utbytte av prosjektforum, da vi evaluerte en organisasjonsendring i Aker Solutions.  

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Mitt beste tips er å orientere seg på arbeidsmarkedet. Finn ut hva du kunne tenke deg å arbeide med og i hvilken bransje du vil trives best - velg fag deretter. I tillegg tror jeg det er gunstig å ha noe arbeidserfaring. Dersom du har arbeid ved siden av studiene kan du skille deg ut i søknadsbunken – søk på trainee-stillinger og studentengasjement.

Publisert 24. okt. 2016 13:49 - Sist endret 4. aug. 2017 13:42