Management trainee

Wiweke Reymert følger en toppleder i Telenor i et år, og jobber med markedsplaner og kampanjer.

foto: privat

Wiweke studerte OLA fordi hun ønsket en akademisk, men samtidig arbeidsretta master.

Hvorfor valgte du å studere Organisasjon, ledelse og arbeid?

Jeg ønsket en masterretning som var akademisk tung, arbeidsrettet og dagsaktuell.

Hvordan fikk du din nåværende jobb?

Gjennom en omfattende søknadsprosess, en god porsjon flaks og ved å være fokusert i de ulike delene av rekrutteringsprosessen. Jeg gjorde mye research på stillingen og brukte mye tid på å forstå Telenor og de utfordringer selskapet står ovenfor. Jeg tok kontakt med bekjente i Telenor for å høre om hvordan det er å jobbe der og konkret om kultur, særtrekk og ledelse i selskapet. Summen av dette ga et inntrykk av at Telenor passer meg.

Hva tror du var de viktigste faktorene for at nettopp du fikk jobben?

Motivasjon og holdning. Fra starten av rekrutteringsprosessen tror jeg det var tydelig at jeg var en person med stor motivasjon for jobben. Dette fikk jeg vist gjennom å være tydelig og konkret i søknaden og i de ulike intervjurundene frem til og med siste runde med det som ofte kalles Assessment Center.

Hva er dine hovedarbeidsoppgaver?

Traineeprogrammet er lagt opp til at hver enkelt trainee skal følge en toppleder i ett år. Jeg følger direktøren for mobildivisjonen i Norge, Bjørn Ivar Moen. Ved siden av dette jobber jeg i et team som er ansvarlig for markedsplaner, kampanjer og lanseringer. Dette gjør at jeg får et godt overordnet perspektiv, samtidig som jeg får dykket ned i konkrete prosjekter.

Hva jobber du med akkurat nå?

Jeg jobber for øyeblikket med tre forskjellige prosjekter der jeg er ansvarlig for uttaket av nye produkter og tjenester som skal ut i det norske markedet. I teamet jobber vi akkurat nå med hvordan disse burde presenteres til publikum og hvordan vi skal sørge for at opplæring og kompetanse flyter ut i salgskanaler og til kundeservice.

Hvordan bruker du mastergraden i jobben din?

Det er spesielt to ting fra OLA jeg kan trekke frem som jeg bruker i jobben. 1) Evne til å ha et helhetlig og overordnet perspektiv. Mange dykker fort ned i enkelte områder og glemmer å løfte blikket. OLA lærte meg å takle komplekse problemstillinger med et åpent sinn og med en helhetlig tilnærming. 2) Prosjektledelse. OLA og spesielt prosjektforum gav god læring i hvordan å styre og sikre fremgang i prosjekter med mange interessepartnere.

Hva er ditt beste tips til studenter som ønsker å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

Vær den beste utgaven av deg selv. Fokuser på dine styrker og ikke overvurder alle rundt deg. Ikke vær redd for å ta kontakt med folk du tror kan hjelpe deg dit du vil. De aller fleste setter stor pris på å bidra til din utvikling. Ikke vent med at ting skal løse seg, men vær handlekraftig og gjør noe med egen situasjon.

Publisert 1. feb. 2017 09:43 - Sist endret 22. des. 2017 12:29