Beskjeder

Publisert 19. jan. 2022 13:16

SiO tilbyr en rekke kurs for studenter. Blant annet et kurs for arbeid med masteroppgaven der du kan få støtte i faste grupper.

Du får mer infomasjon om kursinnholdet og påmelding på nettsidene linket til over.

Spørsmål om kursene rettes direkte til kursansvarlig.

Publisert 17. jan. 2022 13:07

Å vite hva du skal bruke utdanningen til er ikke alltid lett. For å bli god på hva du kan og hvordan du skal formidle det til en arbeidsgiver, er det lurt å delta på et karriere- og jobbsøkerkurs. Kandidatundersøkelsen viser at det å starte jobbplanleggingen tidlig gjør at muligheten for å komme seg raskere i jobb etter fullført grad er større. Du finner mer informasjon kursene og påmelding her: https://www.uv.uio.no/studier/karriere/studieveiledning-karrierekurs/

Publisert 14. jan. 2022 12:54

Masterstudenter på siste året fra Universitetet i Oslo, har mulighet til å søke om støtte fra Osloforskning. 

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Søknadsfrist 15. februar!
Les mer om stipendet her

Publisert 6. jan. 2022 12:13

Fristen for å betale semesteravgift og registrere seg for semesteret er 1. februar.

Publisert 16. des. 2021 13:26

 

Lurer du på om du vil på utveksling? Kunne du tenkt deg å tilbringe et semester i utlandet som en del av studiene dine?

Da burde du komme på dette informasjonsmøtet! Møtet er lavterskel for alle som er usikre på om de vil reise, eller helt sikre på at utveksling er noe de skal.

Mer informasjon om arrangementet og Zoom-lenker finner du her.

Publisert 9. nov. 2021 09:49

Føler du deg lite motivert til siste innspurt? Eller at nerver og stress hindrer deg i å jobbe effektivt? På dette webinaret kan du lære noen effektive strategier for å redusere stress, booste motivasjonen din og lage en god studiestrategi for den gjenstående tiden frem mot eksamen. 

Webinaret tilbys av SiO, les mer og meld deg på her.

Publisert 3. nov. 2021 16:16

Opplæringsbehovet i samfunnet øker, og det er organisasjonene med en genuin forståelse læring som vil komme best ut.

Gunnar Schei, leder for Global Learning Team i REMS (Research, Engineering, manufacturing, supply chain) i Technip FMC, tok turen til Blindern for å gi IPED studentene litt mer innsikt i behovet for pedagogikk i arbeidslivet. Les hele saken her.

TechnipFMC tar imot praksisstudenter fra studieretningene KDL og KULA.

Publisert 29. okt. 2021 06:39

Er du opptatt av hvilken rolle utdanning spiller i samfunnsutviklingen?

Tirsdag 2. november kl. 19:00-21:00 er du velkommen til UV-fakultetets arrangement i Sentralen i Oslo sentrum der du kan høre hva utdanningsforskere har funnet ut om utdanningens muligheter til å utjevne og motvirke ulikhet og utenforskap, og å gi barn et likeverdig grunnlag for å delta i samfunnet. :

Forskning til kvelds: Utdanning, ulikhet og risiko for utenforskap

Arrangementet er ett av flere som inngår i UV-fakultetets 25-års jubileum
 

Publisert 14. okt. 2021 13:58

LINK har fått midler til å etablere fakultetsvise tilbud for mestring av studenttilværelsen ved UiO. Til dette søker de studentansatte som skal både lønnes for å utarbeide aktiviteter med dem og utføre aktivitetene sammen med medstudenter på ditt fakultet. 

Se utlysningsteksten for mer utfyllende informasjon.

Publisert 30. sep. 2021 13:54

Peer Support-prosjektet er et frivillig engasjement, og det handler om å mobilisere studenter til å hjelpe studenter, for å skape et varmere og mer inkluderende studentliv.

Publisert 30. sep. 2021 13:03

Gjennom Studentenes tiltakspakke kan du søke om midler til å arrangere aktiviteter med medstudenter! Ta en kikk i idebanken om du trenger inspirasjon!

Om du er interessert må du være rask, midlene du får må brukes innen 31.12.21!

Publisert 23. aug. 2021 10:13

Husk å betale semesteravgiften og registrere deg for semesteret innen fristen 1.9.

Publisert 16. juli 2021 13:40

Vi gleder oss til å møte deg ved studiestart!

Du finner nærmere informasjon om studiestart og høstens undervisning under hver studieretning på masterprogrammet i pedagogikk.

Publisert 24. juni 2021 16:11

Etter lang tid med mye planlegging, har Universitetsstyret ved Universitetet i Oslo (det øverste organet ved universitetet) godkjent opprettelsen av masterprogrammet «Master in Education» ved Institutt for pedagogikk. Det første kullet starter allerede høsten 2022. Les aktueltsaken her.

Publisert 26. mai 2021 14:37

(nynorsk tekst nedst)

 Språkrådet deler hvert år ut stipend til mastergradsstudenter som skriver oppgave om emner de er interessert i. Hvert stipend er på 25 000 kroner og søknadsfristen er 1. oktober. I 2021 skal det deles ut stipend innenfor følgende fag- eller emneområder:

  • språk i media og kultursektoren
  • språk i høyere utdanning
  • terminologi og fagspråk
  • språk og IKT
  • tegnspråk

Mer detaljert informasjon finner du på Språkrådets nettsider.

-------

Språkrådet deler kvart år ut stipend til mastergradsstudentar som skriv oppgåve om emne de er interesserte i. Kvart stipend er på 25 000 kroner og søknadsfristen er 1. oktober. I 2021 deles det ut stipend innanfor desse fag- eller emneområda:

  • språk i media og kultursek...
Publisert 25. mai 2021 09:40

Smaksverkstedet - et inkluderende fritidstilbud for barn og unge med fokus på matglede og matkompetanse!

Vi har hatt Smaksverkstedet som et fritidstilbud i Oslo og omegn i flere år, og skal nå i gang med mange sommerferiekurs for barn og ungdom! Vi trenger derfor flere instruktører med på laget, og vil veldig gjerne ha med flere studenter som ønsker relevant arbeidserfaring. 

De som er interessert og tar kontakt med Smaksverstedet får mer detaljert informasjon.

Publisert 22. apr. 2021 08:34

Kunnskapskontoret i Brussel søker praktikant for høsten 2021, med varighet 1.september til 31. desember.

Søknadsfrist: 30. april 2021

Publisert 14. apr. 2021 14:29

Åsa Mäkitalo er ny fagansvarlig for studieretningen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet. I intervjuet med Åsa blir du bedre kjent med henne og studieretningen.

Publisert 25. mars 2021 12:22

En fersk undersøkelse fra IPED viser at både studenter og arbeidsgivere er godt fornøyde med utplasseringstilbudet de får fra instituttet.

Les mer om den gjensidige begeistringen her. Sjekk også ut ny praksisnettside for IPED-studenter.