Beskjeder

Publisert 21. okt. 2020 08:15

Til deg som er andre- eller femteårsstudent - vi trenger å høre din mening

Studiebarometeret spør andre- og femteårsstudenter over hele landet om de er fornøyd med studieprogrammet sitt. Studiebarometeret gir Universitet i Oslo viktige informasjon om hvordan studentene opplever studiekvaliteten.

I årets undersøkelse blir studentene også spurt om koronasituasjonen, og hvordan det har påvirket studiehverdagen. Det er derfor ekstra viktig at du svarer på undersøkelsen i år.

Undersøkelsen er sendt ut via e-post tirsdag 20. oktober og blir gjennomført av NOKUT på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Du har fått en personlig lenke du må bruke for å svare på spørreskjemaet.

Høy svarprosent er viktig for at vi skal få gode data om ditt studieprogram. Ved å delta kan du vinne et gavekort på opptil...

Publisert 4. sep. 2020 09:38

Skriver du masteroppgave i et Oslo-relatert tema? Forsker du på storbyen, Oslo?

Søk Osloforskning-stipend!

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

 

Neste søknadsfrist er 15. februar 2020. Mer informasjon og søknadsskjema 

 

Publisert 17. aug. 2020 09:13

Husk fristen for betaling av semesteravgift og registrering til undervisning og eksamen den 1. september.

Publisert 1. juli 2020 15:01

Vi gleder oss til å møte deg ved studiestart!

Du finner nærmere informasjon om studiestart og høstens undervisning under hver studieretning på masterprogrammet i pedagogikk.

Publisert 22. juni 2020 15:47

Av smittevernhensyn blir det dessverre ingen vitnemålsmarkering i år, Instituttledelsen ved Institutt for pedagogikk vil likevel benytte anledningen til å gratulere deg med gjennomført studier!

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 27. mars 2020 13:19

UV-fakultetet har besluttet at alle som ønsker utsatt innlevering av masteroppgaven for vårsemesteret 2020, kan få ny frist.

Den nye fristen er 30.juni kl.14.00. 

Det kreves ingen søknad for dette. Vi oppfordrer likevel alle som har mulighet til det til å levere til den opprinnelige fristen!

Det er også mulig å søke om forlengelse til 31.7. for våren 2020, hvis du har en tungtveiende grunn, se kriteriene nedenfor. For utsettelse til 31.7. må du sende en kort søknad via nettskjema. Søknadsfristen er 1. juni. Veileder må samtykke i utsettelsen. 

Kriterier for utsettelse til 31.7.:

  • Betydelig forsinkelse i datainnsamling som gjør det umulig å fullføre planlagt masteroppgave innen 30.6.
  • Betydelig forsinkelse grunnet endring av oppgavetype som medfører behov for endringsmelding til NSD/REK
  • Be...