Beskjeder

Publisert 21. apr. 2020 10:49

Studenter ved UiO mottok fredag 17. april e-post og SMS om å delta i den nasjonale undersøkelsen BRY DEG.

UiO oppfordrer alle til å svare på undersøkelsen!

Publisert 27. mars 2020 13:19

UV-fakultetet har besluttet at alle som ønsker utsatt innlevering av masteroppgaven for vårsemesteret 2020, kan få ny frist.

Den nye fristen er 30.juni kl.14.00. 

Det kreves ingen søknad for dette. Vi oppfordrer likevel alle som har mulighet til det til å levere til den opprinnelige fristen!

Det er også mulig å søke om forlengelse til 31.7. for våren 2020, hvis du har en tungtveiende grunn, se kriteriene nedenfor. For utsettelse til 31.7. må du sende en kort søknad via nettskjema. Søknadsfristen er 1. juni. Veileder må samtykke i utsettelsen. 

Kriterier for utsettelse til 31.7.:

  • Betydelig forsinkelse i datainnsamling som gjør det umulig å fullføre planlagt masteroppgave innen 30.6.
  • Betydelig forsinkelse grunnet endring av oppgavetype som medfører behov for endringsmelding til NSD/REK
  • Be...
Publisert 15. jan. 2020 11:54

1. februar er fristen for å betale og registrere seg for vårsemesteret.

Publisert 30. aug. 2019 08:32

Representant fra Universit of Sydney informerer 

Tid og sted:  9. sep. 2019 10:4511:45, Aud 6, Eilert Sundts hus, A-blokka    

Les mer

Publisert 29. aug. 2019 12:00
Publisert 27. aug. 2019 10:00

Husk å betale semesteravgift og registrere deg innen fristen 1.9.

Publisert 2. aug. 2019 22:51

Tre av de fire studieretningene i Master i pedagogikk har lagt sine informasjonsmøter knyttet til en av studiestarts første forelesninger. Se oversikt her: 

UDO: Informasjonsmøte 20.august, kl. 9.00-10.00, seminarrom U30, underetasjen Helga Engs hus. Deretter forelesning i PED4302 kl. 10.15, samme rom. 

PPR: Informasjonsmøte 19. august, kl. 9.15, seminarrom 231, andre etasje Helga Engs hus. Deretter forelesning i PED4011 kl. 10.15, auditorium 2. 

KDL: Informasjonsmøte 21. august kl. 12.15, seminarrom U36, underetasjen Helga Engs hus. 

KULA: Informasjonsmøte 20.august kl. 10.15, seminarrom 234, andre etasje Helga Engs hus. Deretter forelesning i PED4401 i samme rom. 

Velkommen til informasjonsmøte!