Forskningsseminar for masterstudenter

Undervisningstilbudet er åpent for studenter på alle studieretninger på masterstudiet i Pedagogikk. Se tid og sted for å se hvilke seminar som tilbys dette semesteret.

Hva er et forskningsseminar?

Forskningsseminarene drives av grupper av forskere ved Institutt for pedagogikk. Tema for seminarene avspeiler forskernes interesseområder. Intensjonen med forskningsseminarene er at studentene skal møte- og delta i instituttets forskningsmiljø.

Temaet for oppgaven er studentens eget valg, men man kan gjennom deltakelse på forskningsseminarene få oversikt over tilgjengelig datamateriale, faglitteratur, og aktuelle forskningsprosjekter.

Arbeidsformen varierer, men er i hovedsak seminarer og foregår i relativt små grupper. I gruppene diskuteres og belyses teori og forskning innen den enkelte forskers fagfelt i relasjon til studentenes arbeid med egen masteroppgave.

I en del av seminarene vil studentene få mulighet til å diskutere utviklingen av prosjektbeskrivelsen samt arbeidet med masteroppgaven underveis. Studentene styrer selv hvilke og hvor mange forskningsseminarer de følger. Det anbefales at studenter deltar på seminarene fra første semester av studiet.

Hvordan melde seg på seminarene?

Det er ikke egen påmelding til seminarene. Masterstudenter kan melde seg til deltakelse ved oppmøte eller ved å kontakte seminaransvarlige direkte. Hvis du har spørsmål om innhold og opplegg, kan du også ta kontakt med faglig ansvarlig.

Forskergrupper som ikke har eget seminartilbud for masterstudenter tilbyr ofte studenter å delta i gruppens aktiviteter. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med gruppenes ledere, kontaktinformasjon finner du via forskergruppesidene.