Vedlegg til veiledningsavtalen

En god start på veiledningsforholdet kan hjelpe deg i arbeidet med masteroppgaven! Følg våre råd.

 

  •  Etter Forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo § 2.2.2 er det obligatorisk med veiledning av det selvstendige arbeidet i mastergraden. Det selvstendige arbeidet skal ha et omfang tilsvarende 30-60 studiepoeng i denne graden. Veiledning kan gis individuelt og/ eller i gruppe.
  •  Partene plikter å gi hverandre løpende informasjon om alle forhold av betydning for gjennomføring av oppgaven. Partene plikter aktivt å følge opp forhold som kan medføre fare for forsinkelse eller manglende gjennomføring. Hvis veileder i avtaleperioden ikke er tilgjengelig over et lengre tidsrom, skal veileder og institutt sørge for at studenten i denne perioden får en annen veileder å gå til. Det skal inngås en endringsavtale i slike situasjoner.
  • Vi anbefaler at partene bruker "momenter til samtale om veiledning".
  • Studenten skal informere instituttet om framdriften i arbeidet med oppgaven sin ved å bruke skjema for endringer eller ved å bruke statusrapport på de programmene som krever det. Endringsskjema og /eller statusrapporten leveres til instituttets studiekonsulent, som ved siden av veilederen vil være studentens kontaktperson. Manglende eller utilfredsstillende rapportering kan være grunnlag for at avtalen kan sies opp før avtaleperioden for veiledningsforholdet utløper.
  • Endringer i avtalen skal endres gjennom eget "endringsskjema".
  • Avtalen skal underskrives av veileder og student og godkjennes av instituttet. Originalen leveres studenten, en kopi leveres veileder og en kopi arkiveres på instituttet. Studenten plikter å publisere oppgaven gjennom DUO.
  • Studenten skal stå som førsteforfatter dersom publikasjonen omfatter resultater som kun omfatter masteroppgaven. Inneholder publikasjonen resultater fra en eller flere masteroppgaver, eller resultater fra en annen forskning, skal normalt studenten(e) være medforfatter(e).
  • UiO har ansvaret for studentenes fysiske og psykososiale læringsmiljø
  • Etiske retningslinjer for veiledere ved UIO:
Publisert 31. aug. 2016 08:41 - Sist endret 7. jan. 2020 17:38