Hva kan du jobbe med?

Mastergrad i pedagogikk gir deg mange muligheter på arbeidsmarkedet. Se eksemplene for hver av våre studieretninger

Bruk masteroppgaven som en vei inn i arbeidslivet! En mastergrad i pedagogikk fra Universitetet i Oslo gir deg både spesifikk fagkompetanse innenfor studiets områder, og i tillegg en generell kompetanse som er viktig når du skal ut i arbeidslivet.

Med studieretningen Kommunikasjon, design og læring får du en særlig tyngde i pedagogisk tilrettelegging for læring i digitale læringsomgivelser. 

Studieretningen Kunnskap, utdanning og læring kombinerer praksis med teoretiske studier og gir dermed en pedagogisk utdanning som både er arbeidslivsrettet og forskningsbasert.

Studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning gir en yrkesrettet kompetanse til å arbeide innen pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, og i typer av arbeid der forståelse av områder som kommunikasjon, læring, veiledning og rådgivning er viktige. Studiet gir også et godt grunnlag for videre spesialisering.