Karriereintervjuer

Bildet kan inneholde: person, ansikt, datamaskin, laptop, personlig datamaskin.
 

Kommunikasjon, design og læring

Kompetansen studieretningen gir, er relevant for arbeid innen en rekke ulike arbeidsplasser både i offentlig og privat virksomhet, spesielt i de yrker som krever kompetanse på tilrettelegging av- og med IKT og læring i ulike kontekster i skole, arbeidsliv og kultursektoren. Se hva tidligere studenter jobber med i dag

Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet

Kompetansen studiet gir, er relevant for arbeid innen en rekke ulike arbeidsplasser både i offentlig og privat virksomhet. Mye vil avhenge av ditt valg av tema for masteroppgaven. Dine muligheter påvirkes også av dine interesser og kompetansen du opparbeider deg i og utenfor studiene. Les karriereintervju med tidligere studenter.  

Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning gir en yrkesrettet kompetanse til å arbeide innen pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste, og i typer av arbeid der forståelse av områder som kommunikasjon, læring, veiledning og rådgivning er viktige. Les karriereintervju med tidligere studenter. 

Utdanning, danning og oppvekst

Kompetansen studiet gir er relevant for arbeid i ulike typer virksomheter som arbeider med pedagogiske spørsmål, som for eksempel departementer og annen forvaltning, forlag, skoler, konsulentfirma og andre organisasjoner. Se hva tidligere studenter jobber med i dag.