Praksis på master i pedagogikk

Praksis er en viktig del av undervisningen på flere av studieretningene på Master i pedagogikk. Gjennom praksis får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver.

Praksis på studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Praksis PPR for deg som starter studiet høst 2019: 

Du har praksis i 1. og 3. semester, og praksis er knyttet til emnene PED4101 og PED4104

Første praksisperiode er en observasjonspraksis som foregår tre dager i uken, i tre uker. Andre praksisperiode er i PP-tjenesten og gjennomføres i 8 uke, 4 dager i uken. 

Praksis PPR for deg som startet studiet før 2019: 

Første praksisuke starter etter ca.6 uker med intensive teoristudier. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

  • Praksisperiode 1: 3 uker i 1.semester av studiet
  • Praksisperiode 2: 3 uker  i 1.semester av studiet
  • Praksisperiode 3: 8 uker  i 2.semester av studiet

Praksis er en del av emnet PED4100 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Praksis på studieretningen Kunnskap, utdanning og læring

Praksisperiodene ligger ca. midt i semesteret. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

  • Praksisperiode 1: 5 uker i 2.semester av studiet.
  • Praksisperiode 2: 5 uker i 3.semester av studiet.

Praksis er en del av emnet PED4480 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Praksis på studieretningen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet 

Praksis til studieretning kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet er under utvikling. 

Praksis på studieretningen Kommunikasjon, design og læring

Praksis KDL for deg som starter studiet før 2019: 

Praksisperiodene ligger ca. midt i semesteret. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

  • Praksisperiode 1: 5 uker i 2.semester av studiet.
  • Praksisperiode 2: 5 uker i 3.semester av studiet.

Praksis er en del av emnet PED4580 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Generelt for alle studieretningene 

Vær oppmerksom på at du kan ikke være i fulltidsjobb/jobbe på dagtid i de semestrene du skal ha praksis. Det er ikke mulig å ha praksis på egen arbeidsplass.

Publisert 11. mai 2017 14:46 - Sist endret 30. nov. 2018 13:26