Praksis på master i pedagogikk

Praksis er en viktig del av undervisningen på flere av studieretningene på Master i pedagogikk. Gjennom praksis får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver.

Praksis på studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning

Første praksisuke starter etter ca.6 uker med intensive teoristudier. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

  • Praksisperiode 1: 3 uker i 1.semester av studiet
  • Praksisperiode 2: 3 uker  i 1.semester av studiet
  • Praksisperiode 3: 8 uker  i 2.semester av studiet

Praksis er en del av emnet PED4100 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Praksis på studieretningen Kunnskap, utdanning og læring

Praksisperiodene ligger ca. midt i semesteret. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

  • Praksisperiode 1: 5 uker i 2.semester av studiet.
  • Praksisperiode 2: 5 uker i 3.semester av studiet.

Praksis er en del av emnet PED4480 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Praksis på studieretningen Kommunikasjon, design og læring

Praksisperiodene ligger ca. midt i semesteret. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

  • Praksisperiode 1: 5 uker i 2.semester av studiet.
  • Praksisperiode 2: 5 uker i 3.semester av studiet.

Praksis er en del av emnet PED4580 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Vær oppmerksom på dette:

Du kan ikke være i fulltidsjobb/jobbe på dagtid i de semestrene du skal ha praksis. Det er ikke mulig å ha praksis på egen arbeidsplass.

Publisert 11. mai 2017 14:46 - Sist endret 6. juni 2018 13:07