Praksis forbereder deg til arbeidslivet

Praksis er en viktig del av undervisningen på flere av studieretningene på Master i pedagogikk. Gjennom praksis får du mulighet til å se din teoretiske kunnskap opp mot utfordringer i en arbeidshverdag. Du får også innsikt i hvordan din kompetanse er relevant for ulike arbeidsoppgaver.

Praksis på studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR)

Praksis for deg som starter studiet høst 2019 eller senere: 

Det vil være undervisning tilknyttet praksisoppholdet i forkant av og i løpet av praksisperioden. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 1. semester PED4101: observasjonspraksis 3 uker, 3 dager i uken.
 • 3. semester PED4104: PP-tjeneste 8 uker, 4 dager i uken. 

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Praksis for deg som startet før 2019:

Første praksisuke starter etter ca.6 uker med intensive teoristudier. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

 • Praksisperiode 1: 3 uker i 1.semester av studiet
 • Praksisperiode 2: 3 uker  i 1.semester av studiet
 • Praksisperiode 3: 8 uker  i 2.semester av studiet

Praksis er en del av emnet PED4100 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Praksis på studieretningen Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet (KULA)

I praksisperiodene inngår et obligatorisk praksisforberedende seminar. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 2. semester PED4481: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.
 • 3. semester PED4482: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Praksis på studieretningen Kunnskap, utdanning og læring (KUL):

Praksisperiodene ligger ca. midt i semesteret. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

 • Praksisperiode 1: 5 uker i 2. semester av studiet.
 • Praksisperiode 2: 5 uker i 3. semester av studiet.

Praksis er en del av emnet PED4480 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

Praksis på studieretningen Kommunikasjon, design og læring (KDL)

Praksis for deg som starter studiet høst 2019 eller senere: 

Det vil være undervisning tilknyttet praksisoppholdet i forkant av og i løpet av praksisperioden. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet.

 • 2. semester PED4581: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.
 • 3. semester PED4582: praksisperiode på 5 uker, 4 dager i uken.

I tillegg til informasjonen på emnesidene, vil mer informasjon om praksis bli gitt av emneansvarlig.

Praksis for deg som startet før 2019:

Praksisperiodene ligger ca. midt i semesteret. Du følger vanlig arbeidstid på praksisstedet i 4 dager i uka og har undervisning/studiedag på universitetet 1 dag i uka. 

 • Praksisperiode 1: 5 uker i 2.semester av studiet.
 • Praksisperiode 2: 5 uker i 3.semester av studiet.

Praksis er en del av emnet PED4580 og innhold er beskrevet nærmere i emnebeskrivelsen.

 

Generelt for alle studieretningene 

Vær oppmerksom på at du kan ikke være i fulltidsjobb/jobbe på dagtid i de semestrene du skal ha praksis. Det er ikke mulig å ha praksis på egen arbeidsplass.

Se hva studentene våre forteller om praksis

Det gode livet som praksisstudent 

 

Hilde og Ingvill hadde praksis hos NHO

 

Pedagog Malene Fjeller tar imot praksisstudenter på sin arbeidsplass

 

Bildet kan inneholde: begivenhet, opptreden, musikalsk ensemble.

Pedagoger, ja takk!

Publisert 11. mai 2017 14:46 - Sist endret 29. sep. 2020 14:25