Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Allmenn studieretning (studieretning)

Denne studieretningen er under avvikling og har siste opptak i 2018. En ny studieretning "Utdanning, danning og oppvekst" vil bli tilbudt fra høstsemesteret 2019. Informasjon om innhold og opptakskrav vil bli publisert senest august 2018.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Alt om masteroppgaven

En viktig del av studiet er masteroppgaven. Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven. Her finner du informasjonen samlet.