─ Det grønne skiftet trenger pedagoger

Opplæringsbehovet i samfunnet øker, og det er organisasjonene med en genuin forståelse læring som vil komme best ut.

Gunnar Schei, leder for Global Learning Team i REMS (Research, Engineering, manufacturing, supply chain) i Technip FMC, tok turen til Blindern for å gi IPED studentene litt mer innsikt i behovet for pedagogikk i arbeidslivet. Les hele saken her.

TechnipFMC tar imot praksisstudenter fra studieretningene KDL og KULA.

Publisert 3. nov. 2021 16:18 - Sist endret 3. nov. 2021 16:18