Studieretningen tar ikke opp nye studenter

Kunnskap, utdanning og læring (studieretning)

Denne studieretningen er under avvikling og har siste opptak i 2018. En ny studieretning "Kunnskapsutvikling og læring i arbeidslivet" vil bli tilbudt fra høstsemesteret 2019. Informasjon om innhold og opptakskrav vil bli publisert senest august 2018.

Studieretningen hører til programmet

Pedagogikk (master - to år)

Kontakt oss

Har du spørsmål om studieretningen?

Praksis utgjør en viktig komponent i studieretningen

 

Masteroppgaven

En viktig del av studiet er masteroppgaven. Det er mange ting du må vite når du skal skrive og levere masteroppgaven. Her finner du informasjonen samlet.