Siste beskjeder

Publisert 19. jan. 2022 13:19

SiO tilbyr en rekke kurs for studenter. Blant annet et kurs for arbeid med masteroppgaven der du kan få støtte i faste grupper.

Du får mer infomasjon om kursinnholdet og påmelding på nettsidene linket til over.

Spørsmål om kursene rettes direkte til kursansvarlig.

Publisert 14. jan. 2022 12:55

Masterstudenter på siste året fra Universitetet i Oslo, har mulighet til å søke om støtte fra Osloforskning. 

Osloforskning er et samarbeid mellom Oslo kommune og Universitetet i Oslo som skal bidra til å fremme forskning og rekruttering til forskning som henter sitt tema fra Oslo.

Søknadsfrist 15. februar!
Les mer om stipendet her

Publisert 3. nov. 2021 16:17

Opplæringsbehovet i samfunnet øker, og det er organisasjonene med en genuin forståelse læring som vil komme best ut.

Gunnar Schei, leder for Global Learning Team i REMS (Research, Engineering, manufacturing, supply chain) i Technip FMC, tok turen til Blindern for å gi IPED studentene litt mer innsikt i behovet for pedagogikk i arbeidslivet. Les hele saken her.

TechnipFMC tar imot praksisstudenter fra studieretningene KDL og KULA.

Publisert 24. aug. 2021 12:44

Husk å betale semesteravgiften og registrere deg for semesteret innen fristen 1.9.

Publisert 16. juli 2021 11:00

Vi ønsker alle nye masterstudenter velkommen til informasjonsmøte 17. august kl. 12.15–15.00 i Seminarrom 231, Helga Engs hus. Se kart over Blindern hvis du er usikker på hvor du skal. 

I første semester skal du ta to emner:

  • PED4401 Kunnskapsutviling og læring i arbiedslivet: En innføring. Timeplan finner du på semestersiden.
  • PED4011 Generell metode og datanalyse/statistikk. Timeplan finner du på semestersiden