Velkommen til informasjonsmøte for nye studenter, 17. Aug kl. 12.15

Vi ønsker alle nye masterstudenter velkommen til informasjonsmøte 17. august kl. 12.15–15.00 i Seminarrom 231, Helga Engs hus. Se kart over Blindern hvis du er usikker på hvor du skal. 

I første semester skal du ta to emner:

  • PED4401 Kunnskapsutviling og læring i arbiedslivet: En innføring. Timeplan finner du på semestersiden.
  • PED4011 Generell metode og datanalyse/statistikk. Timeplan finner du på semestersiden
Publisert 16. juli 2021 11:00 - Sist endret 20. juli 2021 08:49