Siste beskjeder

Publisert 1. juli 2020 14:53

Velkommen til obligatorisk informasjonsmøte om studieretningen pedagogisk-psykologisk rådgivning (PPR) 19.08.2020 kl.12:15- 14.00 i Seminarrom U30 Helga Engs Hus, Blindern.

Vi gleder oss til å møte deg ved studiestart!

Undervisningen, seminar og praksis er planlagt å gå som normalt på studieretningen i pedagogisk psykologi, men det vil bli mulighet for å følge undervisningen via zoom. På grunn av romkapasitet, vil det også tidvis være behov for at en liten gruppe studenter følger undervisningen via zoom. Organiseringen av dette vil du få mer informasjon om ved studiestart. Vær forberedt på at det kan komme endringer!

Publisert 30. mars 2020 13:06

UV-fakultetet har besluttet at alle som ønsker utsatt innlevering av masteroppgaven for vårsemesteret 2020, kan få ny frist.

Den nye fristen er 30.juni kl.14.00. 

Det kreves ingen søknad for dette. Vi oppfordrer likevel alle som har mulighet til det til å levere til den opprinnelige fristen!

Det er også mulig å søke om forlengelse til 31.7. for våren 2020 hvis du har en tungtveiende grunn, se kriteriene nedenfor. For utsettelse til 31.7. må du sende en kort søknad via nettskjema. Søknadsfristen er 1. juni. Veileder må samtykke i utsettelsen. 

Kriterier for utsettelse til 31.7.:

  • Betydelig forsinkelse i datainnsamling som gjør det umulig å fullføre planlagt masteroppgave innen 30.6.
  • Betydelig forsinkelse grunnet endring av oppgavetype som medfører behov for endringsmelding til NSD/REK
  • Bet...