Informasjon om endret frist for masteroppgaven grunnet korona

UV-fakultetet har besluttet at alle som ønsker utsatt innlevering av masteroppgaven for vårsemesteret 2020, kan få ny frist.

Den nye fristen er 30.juni kl.14.00. 

Det kreves ingen søknad for dette. Vi oppfordrer likevel alle som har mulighet til det til å levere til den opprinnelige fristen!

Det er også mulig å søke om forlengelse til 31.7. for våren 2020 hvis du har en tungtveiende grunn, se kriteriene nedenfor. For utsettelse til 31.7. må du sende en kort søknad via nettskjema. Søknadsfristen er 1. juni. Veileder må samtykke i utsettelsen. 

Kriterier for utsettelse til 31.7.:

  • Betydelig forsinkelse i datainnsamling som gjør det umulig å fullføre planlagt masteroppgave innen 30.6.
  • Betydelig forsinkelse grunnet endring av oppgavetype som medfører behov for endringsmelding til NSD/REK
  • Betydelig forsinkelse knyttet til pass av barn på grunn av stengte barnehager/skoler (gjelder barn under 12 år og/eller barn med spesielle behov)

Disse fristene gjelder for oppgaver som skal ha sensur registrert på vårsemesteret 2020. Forøvrig gjelder vanlige regler for utsettelse/forlengelse av studierett.

Denne informasjonen er basert på UV-fakultetets retningslinjer:

 

Publisert 30. mars 2020 13:06 - Sist endret 3. apr. 2020 11:22