Aldri slutt å stille spørsmål

Linus C. S. Helle fullførte Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning, våren 2020. I dag er han rådgiver i Utdanningsdirektoratet, Avdeling for pedagogisk støtte og veiledning.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, panne, øyenbryn.

Prosjektbaserte arbeidsoppgaver

Linus jobber for tiden med oppdrag og tiltak i oppfølgingen av Stortingsmeldingen "Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO" og "Kompetanseløftet for spesialpedagogisk og inkluderende praksis (KSI)". Videre jobber han med støttemateriell i tilknytning til "Rammeplan for barnehagen", tilpasset opplæring og spesialpedagogikk.

- Det er veldig stor variasjon i oppdragstypene og arbeidet er prosjektbasert så det er ganske stort spenn i typen arbeidsoppgaver, men fellesnevneren er at jeg jobber i arbeidsgrupper, bidrar med kompetanse og deltar i diskusjoner. Videre blir det en del arbeid med praktiske og digitale løsninger, skaffe oversikt over ulike temaer, fasilitere samarbeid med eksterne og å skrive ut svar på ulike oppdrag, forteller Linus.

Opplever høy grad av tillit

- Det beste med jobben min er at jeg får jobbe med å videreutvikle systemene, at alle arbeidsoppgavene oppleves dagsaktuelle, at det er høy grad av tillit og at det forventes mye, sier Linus.

Linus synes det er utrolig spennende å jobbe i en organisasjon hvor det alltid er tilgang på en stor bredde av ulike kompetanser som kan bidra inn i de ulike arbeidsgruppene, slik at perspektivet kontinuerlig utvides i de ulike oppdragene. 

- Til slutt vil jeg også understreke at det er fantastisk å jobbe med hyggelige, engasjerte og kompetente folk. Arbeidsmiljø er avgjørende, uansett hvor interessante arbeidsoppgavene måtte være.

Utdanningen fra UiO gjorde han aktuell for jobben han har i dag

Linus forteller at mastergraden hans fra UiO var avgjørende for at han kunne søke stillingen han har i dag, og han bruker det han har lært hver eneste dag. Han fremhever spesielt de ulike perspektivene han lærte om i studiet.

- Da kanskje spesielt barnets perspektiv, inkluderings-, transaksjons- og systemperspektivet. Det handler mye om å kunne tenke på ulike måter og å kunne være fleksibel i tilnærmingen til ulike arbeidsoppgaver. Systematisk og forskningsbasert tenkning har også hatt stor betydning så langt, og det å kunne ta i bruk de ulike teknikkene vi har lært for å kunne sette seg inn i nye problemstillinger har vært avgjørende, sier han.  

I tillegg til at Linus har blitt trygg på fagspråket har han også lært mye om hvordan man skriver ulike tekster og blitt mer bevisst på språket han bruker når han skriver. Her har også kildekritikk og bruk av ulike digitale verktøy vært til stor nytte forteller Linus. 

- Jeg vil også ta med at det har vært veldig nyttig å jobbe i grupper og lære seg å jobbe effektivt under høyt arbeidspress. Jeg har også blitt kjent med et nettverk av fagpersoner og andre kontaktpersoner som har vært viktige for meg og kommer til å fortsette å være det i lang tid fremover. 

Still spørsmål, vær inkluderende og jobb hardt

På spørsmål om hva som er Linus sine beste tips for å bli attraktiv på arbeidsmarkedet er han klar på at det er viktig å jobbe hardt, begynne å arbeide med oppgaver tidlig og ikke utsette til siste liten, bli kjent med folk og vær inkluderende. Men Linus sitt aller viktigste tips er å stille spørsmål:

- Still massevis av relevante (og noen få ganger irrelevante) spørsmål, både på skolen og i jobb. Still spørsmål mens du har den utrolige mengden kunnskap tilgjengelig, og aldri slutt å stille spørsmål! 

Linus er opptatt av at man ikke skal være redd for å søke på stillinger, selv om det kan virke skummelt og at man ikke alltid føler seg 100 prosent kvalifisert. Selv hadde han ikke trodd at han skulle få jobb i Utdanningsdirektoratet, men søkte likevel og angrer selvfølgelig ikke på det i dag. 

- I situasjoner der man konkurrerer med folk som har lengre arbeidserfaring enn deg selv er mitt tips å spille på utviklingspotensialet ditt. Som fersk på arbeidsmarkedet har du masse utviklingspotensiale og en potensiell arbeidsgiver vil kunne dra nytte av dine erfaringer i lang tid fremover, sier Linus.

God blanding av fag og sosialt

Så hva er Linus sine beste minner fra studietiden? 

- Kaffepausene med gjengen i tredje etasje! Studieturen til Utrecht med nesten hele klassen og professor Vibeke Grøver. Massevis av interessante faglige diskusjoner på forelesninger.
Å bli kjent med hyggelige og flinke medstudenter, forelesere o.l. Alle de fantastiske fagfolkene jeg har møtt gjennom praksisperiodene. 

Publisert 6. okt. 2020 13:15 - Sist endret 21. apr. 2021 14:35