Fra forskningsassistent til forskningskoordinator

Anne Marte Løvstad fullførte Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning, våren 2020. Hun jobber i dag som forskningskoordinator på regionsenteret for barn og unges psykiske helse (RBUP).

Bildet kan inneholde: person, hår, ansiktsuttrykk.

Foto: privat foto

Et prosjekt som arbeider for å bedre skoleprestasjoner

Anne Marte er forskningskoordinator i prosjektet "Kunnskapsoverføring i barnevernet (KOBA)", et prosjekt som handler om hvordan man kan bedre skoleprestasjoner for barn som har tiltak i barnevernet. Dette arbeidet innebærer koordinering av forskningsprosjektet, samt videreutvikling av prosjektet sammen med barnevernstjenestene som deltar. Anne Marte trives godt med en variert og utfordrende arbeidshverdag.

- Jeg har kontakt med familier som deltar i prosjektet og barnevernstjenesten. I tillegg må jeg hele tiden lese meg opp og holde meg oppdatert på ny forskning som angår prosjektet. For eksempel er jeg medforfatter på en forskningsartikkel som skal publiseres på nyåret, forteller Anne Marte.

Jobben som gjøres er utrolig viktig 

Forskning viser at det å mestre skolen er en sentral beskyttelsesfaktor mot marginalisering i voksen alder og dette er noe som motiverer Anne Marte i hennes arbeid. 

- Barn i barnevernet har som gruppe betydelig høyere risiko for både frafall i skolen og fremtidig marginalisering. Det å være med på et prosjekt som omhandler å forebygge skolefrafall og tette eventuelle kunnskapshull for barn i barnevernet føles som en utrolig viktig jobb.

Anne Marte forteller også at hun er veldig heldig som jobber sammen med flinke og hyggelige kollegaer, og at RBUP har et godt arbeidsmiljø hvor hun utfordres og lærer nye ting hver dag. 

En annen fagbakgrunn enn kollegaene

I løpet av studietiden på UiO fikk Anne Marte kunnskap og innsikt i primært tre fagområder. Disse er språk, kommunikasjon og læring, psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser, samt rådgivning og veiledning. Selv om hun i dag jobber med noe som er litt utenfor hennes kompetanse mener hun at utdanningen hennes er svært relevant.

- Det at jeg har en litt annen fagbakgrunn gjør at jeg kan komme med andre synsvinkler og perspektiver enn mine kollegaer og sammen blir dette veldig bra. Jeg merker godt at kunnskapen jeg har fått gjennom masterløpet absolutt kommer til nytte i mitt arbeid, sier Anne Marte.

Skriv masteroppgave om noe du brenner for

Anne Marte har jobbet som frivillig i seks år, noe som var med på å gjøre henne aktuell for den jobben hun har i dag. Hun mener at det å skaffe seg erfaring, enten gjennom deltidsjobb eller frivillige verv, er noe av det beste man kan gjøre for å bli attraktive på arbeidsmarkedet. 

- Samtidig er det viktig at man våger å være nysgjerrig og engasjert. Masteroppgaven er en viktig mulighet for å sette seg inn i et fagfelt man er engasjert i og faktisk brenner for. Jeg er spesielt engasjert i barn som har det vanskelig, og søkte derfor på en stilling som forskningsassistent på KOBA-prosjektet. Jeg fikk satt meg inn i et fagfelt jeg var interessert i, og kom ut med en fulltidsjobb. 

Morgenkaffe med kullet hver dag

Blindern er mer enn forelesninger og lesesaler, og man jobber ikke bare selvstendig. Anne Marte forteller at hennes fem år på UiO (bachelor og master) var fylt med latter og moro.

- Mine beste minner er nok kaffepausene med kullet. Vi møttes hver morgen kl. 09 og tok en kaffe, drøftet hva vi skulle lese og temaer vi synes var utfordrende. Jeg har lært så utrolig mye av de i kullet, og dette var en særlig viktig motivasjon under skrivingen av masteroppgaven, avslutter Anne Marte. 

Publisert 23. sep. 2020 10:15 - Sist endret 21. apr. 2021 14:35