"Mitt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet er å utnytte praksistiden godt"

Guro Ramsøy Halle jobber i PPT.

Hva er dine viktigste arbeidsoppgaver?

- Slik jeg ser det, er min viktigste oppgave i PPT, å være med og bidra til at skolen blir en beskyttelsesfaktor i sårbare barns liv. Noen ganger kan det motsatte skje, nemlig at skolen blir en ytterligere belastning for barn som allerede har det vanskelig på andre områder. Dette skjer, mener jeg, fordi det er for lite kompetanse i skolen generelt når det gjelder å møte barn som strever med å tilpasse seg skolens krav og forventninger. Min måte og bidra på, er at jeg er mye til stede på skolen, og gir veiledning til lærere og ledelse, og jeg er også noen ganger med og jobber direkte med elevene i utprøving av tiltak. Jeg er overbevist om at psykisk helse formes der livet leves, derfor er det viktig at vi i PPT og andre i støttesystemet rundt barn er til stede "der det skjer".

Hva liker du best med jobben din?

- Jeg liker å møte folk! Barn, foreldre, lærere. Det er en forutsetning mener jeg, for å trives i PPT. Jeg også glad i de mulighetene jeg får til å formidle tema jeg er opptatt av, i form av innlegg eller foredrag for lærere og andre ansatte i skolen.

Hvordan er utdanningen din fra UiO relevant i denne jobben?

-Utdanningen fra UIO har vært relevant når det gjelder å få "litt kunnskap om alt", med dette mener jeg at den ga innsikt i mange av de lærevanskene og diagnosene som kan være medvirkende årsak til at barn blir henvist til PPT. For meg personlig, har teorier om risiko og beskyttelse, mestring og tilpasning samt teorier om tilknytning, regulering og mentalisering laget en slags "ramme rundt", eller overskrift over, jobben jeg ønsker å gjøre som rådgiver i PPT.

Hva er ditt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet?

- Mitt beste tips til studenter for å bli attraktive på arbeidsmarkedet er å utnytte praksistiden godt! Vær nysgjerrig, vis interesse og ta initiativ. 

Hva er dine beste minner fra studietiden?

- Mine beste minner fra studietiden er gode forelesninger, diskusjoner i seminargrupper og bare det å være på Blindern. Jeg savner Blindern! Jeg var nybakt mor da jeg begynte på masteren, så det ble litt lite festing.

 

Guro Ramsøy Halle har en master i pedagogikk med studieretning pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Publisert 14. juni 2017 14:28 - Sist endret 19. apr. 2021 09:20