Spisskompetanse rettet mot en jobb i PPT

Sanna Viken Engelund fullførte Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning, våren 2020. Nå jobber hun i pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) i Asker kommune.

Bildet kan inneholde: person, hår, blond, smil.

Vurderer om opplæringstilbudet til elevene er godt nok

Sanna jobber som pedagogisk-psykologisk rådgiver og har arbeidsoppgaver på både individ- og systemnivå. Mesteparten av arbeidet hennes handler om å vurdere hvorvidt henviste barneskoleelever har et tilfredsstillende utbytte av sitt opplæringsstilbud, eller om de har behov for særskilt tilrettelegging i form av spesialundervisning. 

- Dette arbeidet innbefatter samtaler med elever, foresatte, de aktuelle skoler og eventuelle andre instanser, samt ytterligere utredning i form av kartlegging og testing. Videre består arbeidet av å formidle relevante tiltak og å gi veiledning til skoler, med anbefalinger til hvordan skolene best kan hjelpe henviste elever eller arbeide med å styrke læringsmiljøet rundt elevene, forteller Sanna.

Bidrar til et mer likeverdig og inkluderende opplæringstilbud

- Det jeg liker aller best er at jeg opplever det som en viktig jobb som forhåpentligvis bidrar til at barn og unge får et mer likeverdig og inkluderende opplæringstilbud på skolen, sier Sanna.

Jobben i PPT er en jobb med varierte og utfordrende arbeidsoppgaver der Sanna får være en del at et fagmiljø som gir gode muligheter til videreutvikling som PP-rådgiver. I tillegg gir det henne flotte muligheter til å bli kjent med flere ulike instanser, i både primær- og spesialhelsetjenesten. 

Bygger vider på kompetansen fra UiO

Studieretningen Pedagogisk-psykologisk tjeneste fokuserer primært på tre hovedområder: språk, kommunikasjon og læring, psykososial utvikling og utviklingsforstyrrelser, samt rådgivning og veiledning. 

- Utdanningen fra UiO har på mange måter gitt meg spisskompetanse rettet mot en jobb i PPT. De fagområdene vi lærte om på studiet inngår i min nåværende jobb, og på den måten får jeg i stor grad bygget på den kompetansen jeg allerede har fra UiO. I masteroppgaven min skrev jeg om læreres holdning til inkludering av elever med spesialundervisning, og den tematikken er i stor grad relevant for mitt daglige arbeid, sier Sanna.

Utnytt praksisperiodene godt 

Sanna sitt beste tips til studenter er å være engasjerte og nysgjerrige. Videre forteller hun at det er viktig at man setter pris på alle mulighetene man får til å lære og at praksisperiodene bør utnyttes godt.

- I løpet av studiet var det totalt 14 uker praksis fordelt på tre ulike arbeidssteder, og erfaringene jeg fikk fra praksisperiodene har betydd mye for meg i ettertid. I løpet av studiet fikk jeg også muligheten til å jobbe i PPT som vikar, ca. to dager i uken, og på den måten fikk jeg en unik erfaring å ta med meg videre inn i arbeidslivet.

Sanna mener at hennes praksiserfaring og vikarjobb bidro i stor grad til at hun fikk jobben hun ville ha før hun var ferdig på studiet.

- Hvis du får anledning til det så anbefaler jeg å jobbe mot å få relevant erfaring da det kan gjøre at du skiller deg ut blant andre nyutdannede jobbsøkere.

Kaffepauser, studietur, gode samtaler og mye mer

Sanna har mange gode minner fra UiO, blant annet var hun i sitt første år på master på studietur til Nederland, noe som var en utrolig lærerik og morsom opplevelse. 

- Mine aller beste minner er de fine kaffepausene, samtalene og drøftingene på pauserommet ved lesesalen i tredje etasje i Helga Engs hus. Utover dette har det vært mange lærerike og spennende forelesninger, samt gode drøftinger med forelesere og medstudenter som har bidratt til at jeg har vært sikker i mitt valg av studieretning, forteller Sanna.

 

Publisert 10. mars 2021 15:33 - Sist endret 21. apr. 2021 14:35