Utvikler ny kunnskap gjennom forskning

Deniz Zelihić fullførte Master i pedagogikk, studieretning Pedagogisk-psykologisk rådgivning, våren 2018. I dag er han doktorgradsstipendiat ved Senter for sjeldne diagnoser (SSD) ved Rikshospitalet. 

Bildet kan inneholde: person, hår, frisyre, smil, panne.

Foto: privat

Psykososiale utfordringer relatert til å ha et annerledes utseende

Som doktorgradsstipendiat ved Senter for sjeldne diagnoser er Deniz sine viktigste oppgaver rekruttering og oppfølging av deltakere til doktorgradsprosjektet, i tillegg til innsamling og analyse av data. 

- Som en del av doktorgradsutdanningen tar jeg også kurs i teori og metode ved UiO. Samlet sett danner disse oppgavene grunnlag for vitenskapelige publikasjoner, som utgjør en sentral del av det å ta en doktorgrad, forteller Deniz. 

Prosjektet hans handler om å utprøve et nettbasert intervensjonsprogram (Ung Face IT) for barn og ungdom som har psykososiale utfordringer relatert til å ha et annerledes utseende (f.eks. som følge av medfødt diagnose, ervervet skade eller arr fra medisinsk behandling). 

- Det jeg liker best med jobben må være muligheten jeg har til å påvirke hvordan barn og ungdom som lever med et annerledes utseende mestrer sin egen hverdag. Jeg er også takknemlig for at jeg får fordype meg i et utrolig spennende felt og bidra til feltets teoretiske kunnskapsgrunnlag gjennom vitenskapelige publikasjoner. 

Erfaring med å utarbeide et forskningsprosjekt

Masterutdanningen inkluderte flere fag som dekket både kvantitativ og kvalitativ forskningsmetode, og kunnskapen Deniz tilegnet seg gjennom disse fagene har vært til stor hjelp i hans hverdag som doktorgradsstipendiat. 

- I min nåværende jobb kommer spesielt metodefagene godt til nytte. Doktorgradsprosjektet mitt er karakterisert av et «mixed methods design», som vil si at både kvantitative og kvalitative metoder benyttes. 

Arbeidet med masteroppgaven har vært nyttig på flere måter for Deniz. Han forteller at han blant annet fikk erfaring med å utarbeide et forskningsprosjekt fra bunnen av og med å skrive en avhandling basert på et kvalitativt datamateriale. 

- Denne erfaringen har gitt meg en god forståelse for hvordan et forskningsprosjekt blir til og de ulike stegene man må gjennom. Jeg tilegnet med også ferdigheter som er viktige når man skal analysere et kvalitativt datamateriale og systematisere kompleks informasjon.

En annen viktig erfaring Deniz gjorde seg under studietiden var å lære seg å håndtere usikkerhet. Det er viktig å ta seg tid til å puste og opprettholde troen på at man får det til selv når ting ikke går som planlagt. Å oppleve at ting ikke alltid går etter planen er noe som skjer med de fleste.

Lærte å jobbe selvstendig

- Som masterstudent lærte jeg i stor grad å jobbe selvstendig og planlegge hvordan jeg skulle sette opp en ustrukturert arbeidsdag. Jeg lærte også hvordan jeg skulle gå frem for å sette meg inn i et nytt teoretisk felt, og hvordan jeg skulle håndtere mye informasjon på en gang, noe som ofte kan oppleves som overveldende.

Studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning gir også formell testsertifisering til å administrere psykometriske testverktøy (f.eks. WISC-IV). Deniz forteller at denne sertifiseringen var helt sentral for at han kunne få sin første jobb som pedagogisk-psykologisk rådgiver i PP-tjenesten etter endt studie.

Relevant arbeid under studietiden

- Mitt beste råd til studenter er å skaffe seg relevant arbeid under studietiden og forsøke å skrive bachelor-/masteroppgave i samarbeid med en arbeidsgiver man kunne tenke seg å jobbe for etter studiene, sier Deniz.

I tillegg legger han vekt på at praksis i utdanningen er en viktig mulighet for nettverksbygging med potensielt fremtidige arbeidsgivere, samtidig som det gir gode arbeidserfaringer.

- Nettverksbygging under studiene må virkelig ikke undervurderes! 

Inspirerende og flinke fagpersoner

Deniz sine beste minner fra studietiden er arbeidet med masteroppgaven og muligheten han fikk til å gjøre noe han virkelig vil drive med på fast basis, nemlig å utvikle ny kunnskap gjennom forskning.

- Jeg var også heldig som gikk på en masterretning der det var inkludert en god del praksistid. Under praksisperioden ble jeg inspirert av mange flinke fagpersoner, noen som jeg fortsatt har kontakt med i dag, avslutter han. 

Publisert 18. nov. 2020 11:24 - Sist endret 21. apr. 2021 14:35