Siste beskjeder

Publisert 28. sep. 2022 10:25

Instituttet gir økonomisk støtte til faglige ekskursjoner som er planlagt og ledet av studenter på instituttets masterprogram. Gruppen som skal ut å reise må bestå av minst 5 personer og den skal være faglig begrunnet.  Det må sendes inn en søknad hvor det må oppgis en foreløpig plan, budsjett og begrunnelse for ekskursjonen. Dere finner mer informasjon på siden om studentekskursjoner.

Her kan dere lese om en studentgruppe som var ute på ekskursjon!

Søk i vei!

Publisert 19. jan. 2022 13:21

SiO tilbyr en rekke kurs for studenter. Blant annet et kurs for arbeid med masteroppgaven der du kan få støtte i faste grupper.

Du får mer infomasjon om kursinnholdet og påmelding på nettsidene linket til over.

Spørsmål om kursene rettes direkte til kursansvarlig.

Publisert 24. aug. 2021 12:45

Husk å betale semesteravgiften og registrere deg for semesteret innen fristen 1.9.