Informasjon om godkjenning av utdanning fra andre studiesteder i bachelorprogrammet i pedagogikk

Hvis du har tatt emner fra før, kan du søke om å bruke dem inn i graden din. Emnene må være fra et godkjent studiested. Her finner du informasjon om en del utdanninger der det allerede er gjort en vurdering.

Hva kan jeg få innpasset?

Exphil og exfac

Examen philosophicum og Examen facultatum fra godkjente studiesteder kan innpasses direkte inn i bachelorprogrammet.

Merk spesielt:

Examen facultatum fra NTNU på 7,5 studiepoeng dekker kravet om Examen facultatum. Men den vil kun telle som 7,5 studiepoeng i bachelorgraden, slik at man selv må sørge for å ha nok studiepoeng totalt sett i graden.

Examen philosophicum fra NTNU på 7,5 studiepoeng dekker kravet om Examen philosophicum. Men den vil kun telle som 7,5 studiepoeng i bachelorgraden, slik at man selv må sørge for å ha nok studiepoeng totalt sett i graden.

En rekke tidligere kombinasjoner av Examen philosophicum og Examen facultatum utgjør 30 studiepoeng. I bachelorprogrammet i pedagogikk er det rom for frie studiepoeng, og de 10 overskytende studiepoengene fra disse kombinasjonene vil kunne inngå som 10 frie studiepoeng.

Frie studiepoeng

I bachelorprogrammet i pedagogikk er det rom for inntil 30 frie studiepoeng. Disse kan du fylle opp med studiepoeng på den måten du selv ønsker. Du kan gjerne bruke studiepoeng fra andre fakulteter eller andre studiesteder.

Emner i 80-gruppa

Her må det en faglig vurdering av emnene til for å kunne se om de tilsvarer emnene som inngår i 80-gruppa. For noen utdanninger er det allerede blitt gjort en slik vurdering (se tabell under).

Jeg har tatt Kan erstatte
Pedagogikk grunnfag UTVIT1100 (dersom det er en metodedel i grunnfaget, kan det normalt også erstatte UTVIT1500) samt det pedagogiske emnet på 2000-nivå i 80-gruppa. Resterende studiepoeng kan inngå som frie studiepoeng eller del av 40-gruppe i pedagogikk.
Spesialpedagogikk grunnfag UTVIT1100

Lærerutdanning med minimum 30 studiepoeng pedagogikk

(allmennlærer, barnehagelærer og faglærer)

UTVIT1100

Hvis det er mer enn 30 studiepoeng pedagogikk i lærerutdanningen, kan de inngå i graden som studiepoeng i pedagogiske emner.

Sosialpedagogikk 1 og 2 (fra Den sosialpedagogiske høgskole) UTVIT1100
Pedagogikk mellomfagstillegg PED3001
Praktisk-pedagogisk utdanning (60 studiepoeng) UTVIT1100
Årsenhet i pedagogikk, pedagogiske emner fra andre studiesteder Du må søke om faglig godkjenning emne for emne

For UTVIT1500 er det sjelden at eksterne emner kan godkjennes.

For PED2XXX-emner i 80-gruppa må det vurderes faglig.

Emner i 40-gruppa

Dersom du har fullført en årsenhet eller en annet samlet studieenhet på minimum 40 studiepoeng, kan dette brukes som 40-gruppe i bachelorprogrammet i pedagogikk. Dersom du har avlagt emner du mener kan inngå som del av en 40-gruppe her ved UiO, og du skal ta resten her, må du søke om faglig godkjenning emne for emne.

For 40-gruppe i pedagogikk: Alle pedagogiske emner som ikke inngår i 80-gruppa eller er faglig overlappende med emner i 80-gruppa vil kunne inngå i en 40-gruppe i pedagogikk.

For 40-gruppe i pedagogisk-psykologiske emner: Du må søke om faglig godkjenning emne for emne.

 

 

 

 

Publisert 4. mai 2015 14:24 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32