Hvorfor velge dette programmet?

Pedagogikk er vitenskapen om hvordan mennesker utvikler seg, samhandler og lærer - gjennom hele livet - både i barnehage, utdanning, jobb og fritid. Med pedagogikk blir du godt rustet til å analysere, forstå, vurdere og utvikle kunnskap om prosesser knyttet til fremtidens læringsutfordringer.

Innhold i studiet

Pedagogikk handler om menneskelig læring og kunnskapsutvikling, og omfatter hvordan faget påvirker og er med på å fornye institusjoner, samfunn og kultur. Du kan velge en av disse fordypningene i pedagogikk

Du lærer å veie mellom verdier og idealer på den ene siden og faktiske forhold på den andre, og studerer hvordan utdanning og oppdragelse påvirker samfunnet vårt.

Hva er forskjellen på pedagogikk og spesialpedagogikk?

Pedagogikk og spesialpedagogikk er nærstående fag som begge handler om å fremme læring hos barn og voksne. Mens pedagogikk har fokus på læring generelt, har spesialpedagogikk fokus på læring og utvikling hos personer med særskilte behov. 

Bachelorstudiet i pedagogikk gir deg et bredt utsyn over faget samtidig som du kan fordype deg i et område som du synes er spesielt interessant. Temaene viser fagets bredde og allmenne relevans, fra læring, sosialisering og danning både før og nå til teknologibruk og kompetanseutvikling i arbeidslivet. 

Bachelorstudiet i spesialpedagogikk gir generell kunnskap om læring, utvikling og inkludering for personer med særskilte behov. Spesialpedagogikken har kontaktflater mot medisin og andre helsefag.
 

Studiemiljø

Du får et faglig og sosialt nettverk på universitetet fra første dag gjennom fadderordningen. Hvis du har skrivekløe kan du være aktiv i studenttidsskriftet Pedagogisk Profil. Du kan bidra til utvikling av studiemiljøet gjennom å stille som studentrepresentant eller jobbe med sosiale arrangementer i Kjellern.

Videre studier og jobb

Pedagogikkfaget er relevant for de fleste virksomheter i arbeidslivet. Studiet gir deg kunnskap om læring og samspill mellom mennesker, og jobbmulighetene er derfor mange. Flere pedagoger jobber med kompetanseutvikling, for eksempel utvikling av kurs og e-læringssystemer, og med ledelse- og organisasjonsutvikling. Andre jobber med barn og unge, eller med utvikling av læreplaner, barnehager og utdanningsadministrasjon.

Dersom du bygger på med en mastergrad, har du flere muligheter til å få stillinger med ansvar og utviklingsmuligheter innen både privat og offentlig virksomhet. Er du interessert i pedagogisk psykologi, kan du spesialisere deg for jobb i pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste. Praksis er en viktig del av flere av våre masterstudier.

Bachelorstudiet i pedagogikk er teoretisk og forskningsbasert. Det er ikke rettet mot et spesifikt yrke som for eksempel barnehagelærer, lærer eller barnevernspedagog. Studiet gir heller ikke undervisningskompetanse.

Niri Talberg forsker på poker og motivasjon ved UiO:

Vil du bli lærer? UiO har egne lærerutdanninger

 
Publisert 6. juni 2012 10:00 - Sist endret 18. juli 2022 12:57