Hjelper barn som faller utenfor

Camilla Martinsen fullførte Bachelor i pedagogikk, fordypning i barn, ungdom og foreldre i risiko, våren 2020. Nå jobber hun som støttepedagog i Pedagogisk fagteam bydel Frogner.

Bildet kan inneholde: smil, dagtid, fotografi, hvit, ballong.

Foto: privat

Tilrettelegger for barn i barnehage

Camillas viktigste arbeidsoppgaver som støttepedagog er tilrettelegging av hverdagen for barn i barnehage med spesialpedagogisk vedtak. I tillegg må hun holde seg oppdatert på nye arbeidsmetoder og utvikle sin egen kunnskap på det spesialpedagogiske feltet.

- Det beste med jobben min er mulighetene til selvutvikling, og en følelse av at det jeg gjør har stor betydning for de barna jeg jobber med.

Trygghet i min rolle som støttepedagog

Det var Camilla sin interesse for barns utvikling og hvordan man best tilrettelegger for en hverdag der alle kan føle mestring og inkludering som gjorde at hun søkte bachelor i pedagogikk. 

- Gjennom studiet fikk jeg mye kunnskap om barns utvikling og tiltak som kan brukes for å hjelpe de barna som faller utenfor, eller ikke passer inn i det samfunnet anser som den «normale» utviklingen.

Hun forteller videre at bachelorstudiene også har gitt henne en større forståelse om hvordan tilrettelegging i hverdagen og systematisk jobbing kan hjelpe barna til å få en bedre hverdag.

- Dette har gjort meg mer trygg i min rolle som støttepedagog.

- I tillegg er kritisk tenkning og refleksjon over egen praksis metoder som jeg har tatt med meg fra studietiden og bruker nesten daglig i min arbeidshverdag. 

Dette er metoder som hjelper henne til å vurdere om de tiltakene hun vurderer å sette i gang faktisk er til det beste for barnet, om noe burde gjøres annerledes eller om det er andre tiltak som burde tas i bruk. 

- Videre er den faglige diskusjonen med kollegaer viktig, for å se de erfaringene de sitter med og gjennom god kommunikasjon lærer vi av hverandre.

På spørsmål om videre studier svarer Camilla at hun ønsker å ta en master i pedagogikk med pedagogisk-psykologisk rådgivning som studieretning. 

- Jeg ønsker å videreutvikle min kompetanse, samtidig ønsker jeg å bruke min bachelor til å få mer praktisk kunnskap på feltet.

Teori og praksis

Camilla hadde relevant jobb ved siden av studiene og mener dette var med på å gjøre henne attraktiv på arbeidsmarkedet. Med dette som bakgrunn kunne hun vise til både teoretisk kunnskap gjennom utdanningen og praktisk erfaring gjennom tidligere arbeidsliv.

- I et yrke der man jobber med barn føler jeg også at hvordan du er som person er viktig, for å kunne arbeide med barn som har spesialpedagogisk vedtak og dermed utfordringer i sin hverdag er det enda viktigere å være en omsorgsfull og tydelig voksen. På jobbintervju må du aldri være redd for å gi litt av deg selv!

Studietiden er ikke bare teori

- Er det en ting jeg aldri hadde klart meg uten så må det være kollokviene jeg var med i - fantastiske medstudenter som gjorde studiet så mye morsommere og lettere. Det er mye stoff som ikke bare skal leses, men også forstås, så det å ha gode diskusjonspartnere er gull, forteller Camilla.

Tips til deg som er usikker på hva du skal studere

Camilla har selv erfart at det kan ta litt tid å finne ut av hva man virkelig vil gjøre. Hun startet på to andre studier og fikk to barn før hun søkte og begynte på bachelor i pedagogikk. 

- Ikke stress, du finner til slutt ut av hva du ønsker å bli!

- Du har det ikke travelt, selv om det kanskje føles slik. Og om du studerer noe du plutselig finner ut at du ikke vil lenger, så er det ikke verre enn å skifte retning. Masse lykke til!, avslutter Camilla.

Publisert 7. mai 2021 12:06 - Sist endret 31. aug. 2021 10:51