Tidligere studieordninger

Tidspunktet du startet på studiet bestemmer hvilken studieordning du skal følge.

Studieordningen 2008-2011

Studenter som begynte på studiet mellom 2008 og 2011, følger oppbyggingen som vist under. Ny studieordning er innført fra og med høsten 2012.

 

6. semester PED3000 – Avsluttende fordypning i pedagogikk (nedlagt) Emne fra 40-gruppen
5. semester Pedagogisk emne på PED2000-nivå som inngår i 80-gruppen Emne fra 40-gruppen Emne fra 40-gruppen
4. semester Fritt emne/delstudier i utlandet Fritt emne/delstudier i utlandet Fritt emne/delstudier i utlandet
3. semester Pedagogisk emne på 2000-nivå som inngår i 80-gruppen Emne fra 40-gruppen Fritt emne
2. semester EXPHIL03 – Examen philosophicum UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (nedlagt)
1. semester UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap (nedlagt)
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

Erstatte PED3000 med PED3001

Fra og med høsten 2012 vil emnet PED3001 bli tilbudt i den nye studieordnignen. Emnet er på 30 stp. Studenter som begynte på studiet høsten 2011 eller tidligere, kan erstatte PED3000 med PED30001 i sin utdanningsplan hvis de ønsker det. Studentweb vil bli tilrettelagt for bytte fra 1. juni 2012.Siden PED3001 er på 30 stp, vil studenter som velger denne løsningen kun trenge 10 stp i pedagogisk emne på PED2000-nivå i 80-gruppen i tillegg til UTVIT1100 og UTVIT1500.

Studieordning før 2008

Studenter som begynte på studiet før høsten 2008, kunnen velge om de vil følge ny eller gammel oppbygging av graden i en overgangsperiode fram til våren 2010. Studieveiledning tilbys. Ta kontakt med UV-studentinformasjon for å bestille time.

Til mer detaljert informasjon om endringer i emnekodene og overgangsordningen.

Oversikt over oppbygging av graden for studieordningen 2003-2007 fås ved henvendelse til Pedagogisk forskningsinstitutt.

Publisert 18. juni 2012 10:28 - Sist endret 10. juli 2014 13:53