Oppbygging og gjennomføring

Begynte du på bachelorprogrammet i pedagogikk i 2016 eller tidligere, gjelder denne studieordningen for deg. Studieordningen er under avvikling og hvis du er forsinket i studieløpet eller gjennomfører studiet på deltid, bør du bestille en studieveiledning for å planlegge hvordan du kan fullføre.

Studieordningen for Bachelorprogrammet i pedagogikk 2011-2016 består av:

 • Fordypning i pedagogikk (80 studiepoeng)
 • Valgfritt støttefag (40 studiepoeng)
 • Frie emner (40 studiepoeng)
 • Exphil og Exfac (20 studiepoeng)

Graden du oppnår ved å fullføre bachelorprogrammet i pedagogikk heter "Bachelor i pedagogikk".

Programmet er revidert og ny studieordning vil bli innført for de som begynner på studiet høsten 2017.

NB: Siste mulighet for å oppnå grad innenfor denne studieordningen er våren 2022. Se informasjon på hvert enkelt emnes nettside om siste undervisnings- og eksamenssemester.

Studieløp

Etter første studieår bestemmer du selv hvordan du vil legge opp studieløpet. Det er ingen obligatorisk rekkefølge på emnene i tredje til femte semester. Hvis du ønsker å reise på utveksling anbefaler vi 4. eller 5. semester.

NB: Vær oppmerksom på at emner i denne studieordningen avvikles i perioden 2017-2020. Du finner informasjon om siste undervisningssemester og siste eksamenssemester på emnenes nettside.

Du velger retning på ditt studieløp i utdanningsplanen i Studentweb. Alle retninger kvalifiserer til å søke på master i pedagogikk, men hvis du ønsker å kvalifisere deg til studieretningen Pedagogisk-psykologisk rådgivning må du velge forhåndslagt 40-gruppe i pedagogisk psykologi emner i bachelorgraden. Når du har valgt retning på studieløpet kan du legge inn støttefag (40-gruppe) og frie emner i planen din.

6. semester PED3001 – Avsluttende fordypning i pedagogikk med bacheloroppgave (nedlagt)
5. semester

I 3.-5. semester bestemmer du selv rekkefølgen på emnene. I løpet av de tre semestrene skal du ta:

 • Ett pedagogisk emne på PED2000-nivå som inngår i fordypningen i pedagogikk 80-gruppen (10 stp)
 • Frie emner, som du også kan ta på utveksling(40 stp)
 • Emner fra det valgfrie støttefaget 40-gruppen (40 stp)

Se nærmere beskrivelse av emner og emnegrupper under.

4. semester
3. semester
2. semester UTVIT1100 – Innføring i utdanningsvitenskap (nedlagt)
1. semester UVEXFAC10 – Examen facultatum - utdanningsvitenskapelig variant. UTVIT1500 – Forskningsmetoder i utdanningsvitenskap (nedlagt) EXPHIL03 – Examen philosophicum
  10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng

 

Tidligere studieordninger: For studenter som begynte på studiet tidligere enn høsten 2012

Fordypning i pedagogikk (80 studiepoeng)

Fordypningen i pedagogikk består av

 • 70 studiepoeng obligatoriske emner
 • 10 studiepoeng som kan velges fra en liste over aktuelle emner

Oversikt over emner i 80-gruppen

Valgfritt støttefag / 40-gruppe (40 studiepoeng)

Du kan velge mellom alle 40-grupper som tilbys. Du kan også velge 40-gruppe i pedagogikk.

Liste over 40-grupper ved UiO

For å kunne ta master i pedagogisk-psykologisk rådgivning må du velge 40-gruppe innen pedagogisk psykologi. I tillegg må du skrive bacheloroppgave om pedagogisk-psykologiske emner i den avsluttende fordypningen.

Frie emner (40 studiepoeng)

Du kan velge mellom alle emner som tilbys for bachelorstudenter ved UiO. Hvis du vil reise på utveksling anbefaler vi at du tar de frie emnene når du er i utlandet.

Liste over alle emner ved UiO

Exphil og Exfac (20 studiepoeng)

Exphil og Exfac er obligatoriske emner i graden. Vi anbefaler at du tar UVEXFAC10 som er spesielt rettet mot studenter på bachelorprogrammet i pedagogikk.

Ta deler av studiet i utlandet

Hvis du har lyst til å ta deler av bachelorgraden i utlandet anbefaler vi at du tar frie emner. Du må da søke om forhåndsgodkjennning av de emnene du vil ta før du reiser ut. I bachelorgraden i pedagogikk anbefales det å dra på utveksling i 3., 4. eller 5. semester.

Godkjenning av ekstern utdanning

Ekstern utdanning fra Norge eller andre land kan inngå i graden så lenge studenten oppfyller kravene til sammensetning av grad. Det anbefales at søknad om godkjenning sendes så raskt som mulig etter opptak til programmet. Vi har allerede vurdert noen av de vanligste fagene som studenter søker godkjenning for.

Vitnemål og grad

Studiet leder fram til graden: Bachelor i pedagogikk.

Vitnemålet blir utstedt når du har avlagt emner som til sammen oppfyller kravene til en grad. Les mer om vitnemål.

Emne- og semestersider

Klikk deg inn på hvert emne (se i tabellen ovenfor) for å finne blant annet:

 • Timeplan
 • Tid og sted for eksamen
 • Pensum og læringskrav

Studiekvalitet

Studieprogrammer og emner blir jevnlig evaluert for å sikre og utvikle studiekvaliteten.

Publisert 30. nov. 2016 13:19 - Sist endret 7. feb. 2020 16:32