Viktig informasjon om studieordningen på Bachelorprogrammet i pedagogikk

Fra 2017 kommer det endringer i studietilbudet i pedagogikk. Det nye løpet gjelder for studenter som begynner høsten 2017. For deg som startet på programmet tidligere gjør endringene at det er ekstra viktig at du planlegger studiene dine. Endringene har bare konsekvenser for deg hvis du blir forsinket i studiet, eller hvis du skal ta eksamen om igjen for å forbedre karakterer.

Emner i programmet er under avvikling

Hvis du begynte på bachelorprogrammet i pedagogikk høsten 2016 (eller tidligere), vil du oppdage at emnene i programmet skal avvikles over en periode på fem år. Dette kan ha betydning for deg som

  • blir forsinket i studiet ditt eller skal gjennomføre studiet på deltid
  • skal ta eksamen om igjen for å forbedre karakterer

Hva skal du gjøre hvis du blir forsinket?

Hvis du blir forsinket i studieløpet eller har planlagt å gjennomføre studiet på deltid, bør du ta kontakt med studieveileder så raskt som mulig slik at vi sammen kan legge en plan. I det første studieåret bør du prioritere emnene UTVIT1500 og UTVIT1100. Hvis du ikke får tatt disse emnene, kan det være aktuelt å flytte deg over til den nye studieordningen som begynner høsten 2017. Eventuell overgang til ny studieordning vurderer vi sammen med deg. Send en e-post til UV-studieinfo med dine spørsmål eller bestill en veiledningstime for en samtale.

Hva skal du gjøre hvis du skal ta eksamen på nytt for å forbedre karakteren?

Du kan melde deg til eksamen på nytt i en kort periode etter at emnet har hatt siste semester med undervisning. Du finner eksamenssemestrene for emnene på nettsiden for emnene.

Informasjon og veiledning

Det vil bli holdt egne informasjonsmøter om planlegging av bachelorgraden. Invitasjon med informasjon om tid og sted blir sendt ut på mail og lagt i beskjedfeltet på programmets nettside. I tillegg utvides veiledningstilbudet til alle studenter på bachelorprogrammet. Hvis du ønsker å bestille en veiledningstime, kan du ta kontakt med UV-studieinfo.

Publisert 11. aug. 2016 14:50 - Sist endret 14. sep. 2022 15:32